SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM” W CHEŁMIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000296347
Numer REGON: 110025408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/21929/22/253]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 110025408 NIP 56317851772008-01-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM” W CHEŁMIE2008-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze S-236 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W CHEŁMIE2008-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁMSKI gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM2008-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica SIEDLECKA nr domu 1 nr lokalu 6 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2008-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA SPORZĄDZENIA STATUTU: 14.04.1992 R., ZMIANA STATUTU: 30.11.2007 R. ZMIANA -§ 3, § 4, § 5 UST. 1, 2, 3, § 6, TYTUŁ II ROZDZIAŁU A, § 7 UST. 1-6, § 9, § 10, § 11 UST. 1, 2, § 12 UST. 1, 2, TYTUŁ II ROZDZIAŁ B, § 13 UST. 1-5, TYTUŁ II ROZDZIAŁ C, § 14 UST. 1-5, TYTUŁ II ROZDZIAŁU D, § 15 UST. 1, 2, § 15 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1-5, § 15 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 1, 2, § 15 ZE ZNACZKIEM 3 UST. 1, 2, § 16 UST. 1, 2, § 17 UST. 1-10, TYTUŁ II ROZDZIAŁU E, § 19 UST. 1-4, § 20 UST. 1, 2, § 21 UST. 1-5, § 22 UST. 1, 2, 3, § 23 UST. 1, 2, § 23 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1-4, § 24 UST. 1-6, § 25 UST. 1-5, § 26, § 27 UST. 1-6, § 28 UST. 1, 2, 3, § 29 UST. 1-5, § 30 UST. 1, 2, § 31 UST. 1, 2, § 32 UST. 1, 2, § 33, § 34, § 35 UST. 1-4, § 36 UST. 1, 2, § 37, § 39 UST. 1, 2, 3, § 40 UST. 1, 2, 3, § 41, § 42, § 44 UST. 1, 2, 3, § 45 UST. 1, 2, TYTUŁ III ROZDZIAŁU D, § 46 UST. 1-6, § 47, § 48, TYTUŁ III ROZDZIAŁU E, § 49, § 50, § 51, TYTUŁ IV, § 52 PKT 1, TYTUŁ IV ROZDZIAŁU A, § 54 UST. 1-7, § 55 UST. 1, 2, § 56 UST. 1, 2, § 57 UST. 1, 2, § 58 UST. 1, 2, ROZDZIAŁ B, § 59 UST. 1, 2, 3, ROZDZIAŁ C, § 60 UST. 1, 2, § 61 UST. 1, 2, 3, § 62 UST. 1-4, § 63 UST. 1, 2, § 64 UST. 1, 2, ROZDZIAŁ D, § 64 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1, 2, § 64 ZE ZNACZKIEM 2, § 64 ZE ZNACZKIEM 3, § 64 ZE ZNACZKIEM 4 UST. 1-11, § 64 ZE ZNACZKIEM 5 UST. 1, 2, 3, § 64 ZE ZNACZKIEM 6 UST. 1-6, TYTUŁ V I TYTUŁ VI, § 65 UST. 1, 2, 3, § 66 PKT 3, § 68 UST. 1, 2, 3, § 69, § 71, § 72 UST. 1, 2, 3, § 73, § 74, § 75;2008-01-10 do dziś
226.06.2014 R. - ZMIANA § 25 UST. 2.2014-09-08 do dziś
3UCHWAŁA NR 5 Z DNIA 8.06.2018 R. WZS „CENTRUM” W CHEŁMIE W SPRAWIE ZMIANY STATUTU ORAZ PRZYJĘCIA JEDNOLITEGO TESKTU. ZMIENIONE: §5 UST. 1 PKT 1 DO 6, § 7, § 8, § 9, §12 UST. 1, § 13 UST. 4 PKT 3, § 15 UST. 1, § 21 UST. 1, § 22 UST. 1, § 22 UST. 3, § 23 UST. 1, § 23 UST. 2, § 24 UST. 4, § 24 UST. 6, § 26 PKT 5, § 35 UST. 1, § 38, § 40 UST. 3, § 54 UST. 5, § 55 UST. 1, § 60 UST. 1 I 2, § 62 UST. 2, § 64(6) UST. 2, § 65 UST. 5, § 72 UST. 2 DODANE: § 5 UST. 1 PKT 7, § 15 UST. 3 USUNIĘTE: § 13 UST. 4 PKT 2 I 5, § 15(1), 15 (2), 15 (3), §17, § 55 UST. 2, § 66 UST. 1, § 732018-07-06 do dziś
4UCHWAŁA NR 1/2022 Z DNIA 01.09.2022 R. WZ SM „CENTRUM” W CHEŁMIE W SPRAWIE ZMIANY I PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” W CHEŁMIE. ZMIENIONO: § 28 UST. 2, § 68 UST. 12022-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2008-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMANASTERSKA RASZKA2019-09-18 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASEŃCZUK2022-09-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKAŁUBA2022-09-30 do dziś
2. ImionaKAMILA HELENA2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGORZELEC2018-07-06 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2018-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDEŁKO2018-07-06 do dziś
2. ImionaJOLANTA ZOFIA2018-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA2018-07-06 do dziś
2. ImionaWANDA JÓZEFA2018-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoBARTKIEWICZ2019-07-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOFA2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „CENTRUM” W CHEŁMIE ZGODNIE Z ART.54 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE2019-07-09 do dziś
21. NazwiskoWOLIŃSKA2019-07-09 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MONIKA2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „CENTRUM” W CHEŁMIE ZGODNIE Z ART.54 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE2019-07-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-07-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-07-06 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-07-06 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-07-06 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-07-06 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-29 do dziś
2data złożenia 08.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-29 do dziś
3data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-26 do dziś
4data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-20 do dziś
5data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
7data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
8data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
9data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
10data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
11data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
12data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
13data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
14data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
15data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-07-29 do dziś
22008 ROK2009-09-29 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-26 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-20 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-07-29 do dziś
22008 ROK2009-09-29 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-07-26 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-20 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów