ASSISTA OPOLE SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000296033
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2008-02-06
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/11310/7/723]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSISTA OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2008-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica GRUNWALDZKA nr domu 4 nr lokalu 1 kod pocztowy 45-054 poczta OPOLE kraj POLSKA 2008-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.07.2007 R., NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 7222/20072008-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSISTA GROUP INTERNATIONAL EHF2008-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000, - ZŁ2008-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMSON2008-02-06 do dziś
2. ImionaJACOBUS MARTINUS2008-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-02-06 do dziś
228 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2008-02-06 do dziś
328 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2008-02-06 do dziś
428 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2008-02-06 do dziś
528 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2008-02-06 do dziś
628 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2008-02-06 do dziś
728 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2008-02-06 do dziś
829 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2008-02-06 do dziś
929 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2008-02-06 do dziś
1029 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-06 do dziś
1137 1 PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2008-02-06 do dziś
1222 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2008-02-06 do dziś
1337 2 PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2008-02-06 do dziś
1445 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-02-06 do dziś
1545 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2008-02-06 do dziś
1645 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-02-06 do dziś
1745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-02-06 do dziś
1845 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2008-02-06 do dziś
1951 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2008-02-06 do dziś
2051 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-02-06 do dziś
2151 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2008-02-06 do dziś
2255 1 HOTELE2008-02-06 do dziś
2322 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-02-06 do dziś
2455 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2008-02-06 do dziś
2555 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-02-06 do dziś
2655 4 BARY2008-02-06 do dziś
2755 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2008-02-06 do dziś
2860 1 TRANSPORT KOLEJOWY2008-02-06 do dziś
2960 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2008-02-06 do dziś
3063 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-02-06 do dziś
3163 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2008-02-06 do dziś
3263 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2008-02-06 do dziś
3363 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2008-02-06 do dziś
3424 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW2008-02-06 do dziś
3564 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2008-02-06 do dziś
3664 2 TELEKOMUNIKACJA2008-02-06 do dziś
3765 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-02-06 do dziś
3867 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-06 do dziś
3970 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-06 do dziś
4070 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-06 do dziś
4170 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2008-02-06 do dziś
4272 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2008-02-06 do dziś
4372 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2008-02-06 do dziś
4472 3 PRZETWARZANIE DANYCH2008-02-06 do dziś
4524 2 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2008-02-06 do dziś
4672 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2008-02-06 do dziś
4773 1 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-02-06 do dziś
4873 2 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2008-02-06 do dziś
4974 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA PODATKOWEGO2008-02-06 do dziś
5074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-02-06 do dziś
5174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-02-06 do dziś
5274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-02-06 do dziś
5374 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2008-02-06 do dziś
5474 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2008-02-06 do dziś
5574 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-02-06 do dziś
5624 3 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2008-02-06 do dziś
5774 4 REKLAMA2008-02-06 do dziś
5874 5 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2008-02-06 do dziś
5974 7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2008-02-06 do dziś
6074 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-06 do dziś
6180 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2008-02-06 do dziś
6285 31 B POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, Z ZAKWATEROWANIEM2008-02-06 do dziś
6390 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2008-02-06 do dziś
6427 22 Z PRODUKCJA RUR STALOWYCH2008-02-06 do dziś
6527 10 Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA2008-02-06 do dziś
6627 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2008-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów