INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000295898
Numer REGON: 141244081
Numer NIP: 5250012484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2023-04-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/19589/23/339]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŚWIĘTOJERSKA nr domu 5/7 kod pocztowy 00-236 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2007 R., KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK-NOTARIUSZ, REBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA REPERTORIUM A NR 20837/2007 UMOWA SPORZĄDZONA PRZEZ NOTRIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA2007-12-28 do dziś
221.05.2008 R. KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK -NOTARIUSZ, ROBERT BŁASZCZAK -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 13593/2008, UMOWA SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: § 1, § 6, § 36 UST. 1.2008-06-16 do dziś
308.01.2009, REPERTORIUM A NR 472/2009, MARTA PILECKA -BŁASZCZAK ASESOR NOTARIALNY ZASTĘPCA ROBERTA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE KANCELARIA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31, ZMIANA BRZMIENIA: § 30 UST. 3 PKT 2, § 37 UST. 3, WYKREŚLENIE § 37 UST. 4, ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWEGO § 37 UST. 5 NA § 37 UST. 4 05.02.2009 REPERTORIUM A NR 3302/2009 ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31, SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ NIEDOKŁADNOŚCI PISARSKIEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 08.01.2009 REPERTORIUM A NR 472/2009.2009-04-08 do dziś
402-08-2012 R., REPERTORIUM A NR 1852/2012, ANNA MARSZAŁEK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY RAKOWIECKIEJ NR 41 M. 14 ZMIENIA SIĘ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PARAGRAFÓW OD 6 DO 46 ORAZ ZAWARTE MIĘDZY NIMI TYTUŁY ROZDZIAŁÓW PO PARAGRAFIE 46 DODAJE SIĘ NOWE PARAGRAFY (OD 47 DO 51) ORAZ TYTUŁY RODZIAŁÓW2012-08-24 do dziś
524.06.2013, REP. A NR 1599/2013, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, UL.RAKOWIECKA NR 41 M.14, WARSZAWA, §5, §6 TIRETY:3, 44, 45, §8 UST.1, UST.2, UST.4, §11 UST.1, §11 UST.2 PKT 2)-5), §16 UST.2 PKT 2, §16 UST.2 PKT 19, §17 UST.2, §19 UST.1, §19 UST.3, §22 UST.3 LIT.D, §24 UST.3, §33 PKT 19, §34 UST.3, §41 PKT 1-4 I 2-5, §43 UST.1 PKT 2, §43 UST.1 PKT 3, §43 UST.3, §44, §47 UST.1 PKT 5, §48 PKT 4, §49 UST.2, §49 UST.4 07.10.2013, REP. A NR 3667/2013, NOTARIUSZ MARIA BOŁDOK, UL.WILCZA 28 LOK.1, WARSZAWA, §34 UST.2, UST.3, UST.42013-10-22 do dziś
620-05-2014 R., REPERTORIUM A NR 2610/2014, NOTARIUSZ MARIA BOŁDOK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, UL. WILCZA NR 28 LOK. 1 § 16 UST. 2 PKT. 11) § 16 UST. 2PKT. 12) § 16 UST. 2 PKT. 13) § 16 UST. 2 PKT. 14) § 16 UST. 2 PKT. 15) WZWIĄZKU ZE SKREŚLENIEM § 16 UST., 2 PKT. 10), ODPOWIEDNIEJ ZMIANIE PODLEGA DOTYCHCZASOWA NUMERACJA PUNKTÓW 11) DO 19) § 30 UST. 3 PKT. 2) § 30 UST. 4 PKT. 7) § 30 UST. 5 PKT. 2) LIT F) W ZWIĄZKU ZE SKREŚLENIEM § 30 UST., 4 PKT. 7), ODPOWIEDNIEJ ZMIANIE PODLEGA DOTYCHCZASOWA NUMERACJA PUNKTU 8) § 33 PKT. 18) § 33 PKT. 22) § 33 PKT. 28) § 33 PKT. 30) § 49 UST. 5 § 50 UST. 32014-07-28 do dziś
728.05.2015, REP. A NR 3159/2015, NOTARIUSZ MARIA BOŁDOK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MARIA BOŁDOK - NOTARIUSZ, WIKTOR BOŁDOK - NOTARIUSZ, AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ - NOTARIUSZ. ZMIANA: §16 UST. 2 PKT 11, §16 UST. 2 PKT 12, §16 UST. 2 PKT 13, §16 UST. 2 PKT 14, §17, §30 UST. 3 PKT 5, §41, §42, §43.2015-09-22 do dziś
815.12.2017 R., REP. A NR 4288/2017, NOTARIUSZ MARIA BOŁDOK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2018-01-15 do dziś
920.12.2019R., REP. A NR 3366/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 14 UST. 1, § 16 UST. 9, § 17, § 20, § 22, § 23, § 24 UST. 2, § 24 UST. 8, § 30, § 32 UST. 42020-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-12-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU KOMERCJALIZACJI JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ POD NAZWĄ INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO W WARSZAWIE 26.10.2007 R ROKU2007-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO W WARSZAWIE2007-12-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-12-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000108322 2007-12-28 do dziś
5. Numer REGON0000009972007-12-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA2011-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0067464102011-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000037957 2011-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98699 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.934.950,00 ZŁ2021-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5500000,00 ZŁ2013-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2007-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKA2020-12-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDOLA2022-09-22 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2022-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-22 do dziś
21. NazwiskoDOŁHAN2022-07-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2022-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-25 do dziś
31. NazwiskoZAJĄCZKOWSKI2020-12-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-31 do dziś
41. NazwiskoMALIŃSKI2021-01-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WITOLD2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZUBA2023-04-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ SEBASTIAN2023-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-04-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2017-06-12 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-06-12 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-12 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-06-12 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-06-12 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-12 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-06-12 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
2data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
3data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
4data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
5data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-13 do dziś
6data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-22 do dziś
7data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
8data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
9data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
10data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
11data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
13data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
14data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
15data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-07-13 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-10-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-07-13 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-10-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-07-13 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-10-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów