A+ TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000295494
Numer REGON: 141269939
Numer NIP: 1080004382
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-06-02
Sygnatura akt[RDF/493502/23/667]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA+ TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WARZELNICZA nr domu 27A kod pocztowy 03-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2007 R., NOTARIUSZ MAREK ZIELIŃSKI W WARSZAWIE, REP. A NR 5691/2007.2007-12-19 do dziś
219.07.2013 R., REP. A NR 88772/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE AGNIESZKA STEFAŃSKA ZMIENIONY PARAGRAF 6.2013-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEN2007-12-19 do dziś
2. ImionaZHUO2007-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały870 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.950 ZŁOTYCH2013-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZHU2007-12-19 do dziś
2. ImionaSHENGQUAN2007-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.750 ZŁOTYCH2013-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego103700,00 ZŁ2009-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport131000,00 ZŁ2007-12-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2007-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEN2007-12-19 do dziś
2. ImionaZHUO2007-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-09-27 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-09-27 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-09-27 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-27 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-09-27 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-09-27 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-09-27 do dziś
845 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-09-27 do dziś
946 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2013-09-27 do dziś
1046 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-09-27 do dziś
1146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-09-27 do dziś
1246 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2013-09-27 do dziś
1346 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2013-09-27 do dziś
1446 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2013-09-27 do dziś
1546 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-09-27 do dziś
1646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2013-09-27 do dziś
1746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-09-27 do dziś
1846 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2013-09-27 do dziś
1946 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2013-09-27 do dziś
2046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2013-09-27 do dziś
2146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2013-09-27 do dziś
2246 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2013-09-27 do dziś
2346 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2013-09-27 do dziś
2446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2013-09-27 do dziś
2546 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2013-09-27 do dziś
2646 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-09-27 do dziś
2746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-09-27 do dziś
2846 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-09-27 do dziś
2946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2013-09-27 do dziś
3046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-09-27 do dziś
3146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2013-09-27 do dziś
3246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2013-09-27 do dziś
3346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-09-27 do dziś
3446 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-09-27 do dziś
3546 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2013-09-27 do dziś
3646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-09-27 do dziś
3746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2013-09-27 do dziś
3846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-09-27 do dziś
3946 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-09-27 do dziś
4046 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2013-09-27 do dziś
4146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-09-27 do dziś
4246 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2013-09-27 do dziś
4346 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2013-09-27 do dziś
4446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-09-27 do dziś
4546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-09-27 do dziś
4646 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2013-09-27 do dziś
4746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-09-27 do dziś
4846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-09-27 do dziś
4946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-09-27 do dziś
5046 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-09-27 do dziś
5146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2013-09-27 do dziś
5246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-09-27 do dziś
5347 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-27 do dziś
5447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-09-27 do dziś
5547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-09-27 do dziś
5649 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2013-09-27 do dziś
5749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-09-27 do dziś
5849 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-09-27 do dziś
5950 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2013-09-27 do dziś
6050 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2013-09-27 do dziś
6151 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2013-09-27 do dziś
6252 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2013-09-27 do dziś
6352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-09-27 do dziś
6452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-09-27 do dziś
6552 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2013-09-27 do dziś
6652 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2013-09-27 do dziś
6752 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2013-09-27 do dziś
6852 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2013-09-27 do dziś
6952 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-09-27 do dziś
7052 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-09-27 do dziś
7152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-09-27 do dziś
7256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-09-27 do dziś
7356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-09-27 do dziś
7456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-09-27 do dziś
7556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-09-27 do dziś
7656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-09-27 do dziś
7758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2013-09-27 do dziś
7858 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2013-09-27 do dziś
7958 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-09-27 do dziś
8058 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-09-27 do dziś
8158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-09-27 do dziś
8259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-09-27 do dziś
8359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2013-09-27 do dziś
8459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-09-27 do dziś
8559 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2013-09-27 do dziś
8659 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-09-27 do dziś
8760 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2013-09-27 do dziś
8860 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2013-09-27 do dziś
8962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-09-27 do dziś
9063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-09-27 do dziś
9163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-09-27 do dziś
9263 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2013-09-27 do dziś
9363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-27 do dziś
9464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-09-27 do dziś
9564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-09-27 do dziś
9664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-27 do dziś
9766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-09-27 do dziś
9868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-09-27 do dziś
9968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-27 do dziś
10068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-09-27 do dziś
10168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-09-27 do dziś
10269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-09-27 do dziś
10370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-09-27 do dziś
10470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-27 do dziś
10571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-09-27 do dziś
10671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-09-27 do dziś
10771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-09-27 do dziś
10872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-09-27 do dziś
10973 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2013-09-27 do dziś
11073 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2013-09-27 do dziś
11173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-09-27 do dziś
11273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-09-27 do dziś
11373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-09-27 do dziś
11474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-09-27 do dziś
11574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2013-09-27 do dziś
11674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-27 do dziś
11777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-09-27 do dziś
11877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-09-27 do dziś
11977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-09-27 do dziś
12077 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2013-09-27 do dziś
12177 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2013-09-27 do dziś
12277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-27 do dziś
12377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-09-27 do dziś
12479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2013-09-27 do dziś
12579 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2013-09-27 do dziś
12679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2013-09-27 do dziś
12779 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2013-09-27 do dziś
12879 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2013-09-27 do dziś
12979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-27 do dziś
13080 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-09-27 do dziś
13182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-09-27 do dziś
13282 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2013-09-27 do dziś
13382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-27 do dziś
13485 32 A TECHNIKA2013-09-27 do dziś
13585 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2013-09-27 do dziś
13685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-09-27 do dziś
13782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2013-09-27 do dziś
13882 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2013-09-27 do dziś
13985 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2013-09-27 do dziś
14085 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2013-09-27 do dziś
14185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-27 do dziś
14285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-09-27 do dziś
14396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-27 do dziś
14435 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-09-27 do dziś
14550 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2013-09-27 do dziś
14646 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2013-09-27 do dziś
14717 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2013-09-27 do dziś
14817 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2013-09-27 do dziś
14927 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2013-09-27 do dziś
15027 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-09-27 do dziś
15127 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2013-09-27 do dziś
15227 31 Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH2013-09-27 do dziś
15327 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2013-09-27 do dziś
15427 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2013-09-27 do dziś
15527 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-09-27 do dziś
15627 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2013-09-27 do dziś
15727 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2013-09-27 do dziś
15827 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2013-09-27 do dziś
15930 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2013-09-27 do dziś
16033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-09-27 do dziś
16133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-09-27 do dziś
16233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-09-27 do dziś
16333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-09-27 do dziś
16435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-09-27 do dziś
16535 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-09-27 do dziś
16635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-09-27 do dziś
16735 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-09-27 do dziś
16838 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2013-09-27 do dziś
16938 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2013-09-27 do dziś
17041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-09-27 do dziś
17141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-09-27 do dziś
17242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-09-27 do dziś
17342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-09-27 do dziś
17442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-09-27 do dziś
17542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-09-27 do dziś
17642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-09-27 do dziś
17742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-09-27 do dziś
17842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-27 do dziś
17943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-09-27 do dziś
18043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-09-27 do dziś
18143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-09-27 do dziś
18243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-09-27 do dziś
18343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-09-27 do dziś
18443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-09-27 do dziś
18543 31 Z TYNKOWANIE2013-09-27 do dziś
18643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-09-27 do dziś
18743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2009 okres 01.03.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
2data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
3data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
4data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
5data złożenia 23.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
6data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
7data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
8data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
9data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
10data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
11data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
12data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
13data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
14data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
15data złożenia 02.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów