APTEKA REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000295486
Numer REGON: 790226382
Numer NIP: 8461051979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/541756/23/330]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat AUGUSTOWSKI gmina AUGUSTÓW miejscowość AUGUSTÓW2007-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość AUGUSTÓW ulica HOŻA nr domu 19 kod pocztowy 16-300 poczta AUGUSTÓW kraj POLSKA 2007-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 22.11.2007 R. W KN BEATY DUCZMALEWSKIEJ W KĘTRZYNIE, REP. A 8512/2007 ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2) 18.12.2007 R. W KN BEATY DUCZMALEWSKIEJ W KĘTRZYNIE, REP. A 9438/2007 SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.11.2007 R., REP. A 8512/2007 W ZAKRESIE § 92007-12-19 do dziś
220.10.2010 R. W KN BEATY DUCZMALEWSKIEJ W KĘTRZYNIE, REP.A 4616/2010, ZMIENIONO: § 42010-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-12-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR 1/2007 WSPÓLNIKÓW APTEKA REMEDIUM SPÓŁKA JAWNA MGR FARM. MARZENNA ANNA PASŁAWSKA MGR FARM. DANIEL PASŁAWSKI Z SIEDZIBĄ W AUGUSTOWIE Z DNIA 22.11.2007 R. W KN BEATY DUCZMALEWSKIEJ W KĘTRZYNIE, REP. A 8512/20072007-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA REMEDIUM SPÓŁKA JAWNA MGR FARM. MARZENNA ANNA PASŁAWSKA MGR FARM. DANIEL PASŁAWSKI2007-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000011160 2007-12-19 do dziś
5. Numer REGON7902263822007-12-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASŁAWSKA2007-12-19 do dziś
2. ImionaMARZENNA ANNA2007-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASŁAWSKI2007-12-19 do dziś
2. ImionaDANIEL2007-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASŁAWSKI2007-12-19 do dziś
2. ImionaDANIEL2007-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASŁAWSKA2007-12-19 do dziś
2. ImionaMARZENNA ANNA2007-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoIWANOWICZ2011-09-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-01 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2011-09-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-11-10 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-10 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-10 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-10 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-10 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2009 okres 20082009-07-31 do dziś
2data złożenia 28.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-01 do dziś
3data złożenia 24.08.2011 okres 2010 ROK2011-09-01 do dziś
4data złożenia 14.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-20 do dziś
5data złożenia 01.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-11 do dziś
6data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
8data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
9data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
10data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
11data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
12data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
13data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
14data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
15data złożenia 03.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
16data złożenia 24.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-24 do dziś
17data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120082009-07-31 do dziś
22009 ROK2010-07-01 do dziś
32010 ROK2011-09-01 do dziś
42011 ROK2012-08-20 do dziś
52012 ROK2013-07-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-24 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120082009-07-31 do dziś
22009 ROK2010-07-01 do dziś
32010 ROK2011-09-01 do dziś
42011 ROK2012-08-20 do dziś
52012 ROK2013-07-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-24 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów