„DOBRE MIEJSCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000294860
Numer REGON: 300674255
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-07-03
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/15764/20/601]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBRE MIEJSCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŻYDOWSKA nr domu 29 nr lokalu 11 kod pocztowy 61-761 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM IRENĄ KORALEWSKĄ-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. 27 GRUDNIA 9, DNIA 09.10.2007 R. REP. A NR 8181/2007. W DNIU 07.12.2007 PRZED NOTARIUSZEM IRENĄ KORALEWSKĄ-NOWAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU ZMIENIONO PAR. 10 UMOWY, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI, REP. A NR 9980/2007.2007-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEFIMOWICZ2007-12-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2007-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2007-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEFIMOWICZ2007-12-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2007-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 52 Z PRODUKCJA LODÓW2007-12-14 do dziś
222 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-14 do dziś
322 23 Z INTROLIGATORSTWO2007-12-14 do dziś
422 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2007-12-14 do dziś
522 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2007-12-14 do dziś
622 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2007-12-14 do dziś
722 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2007-12-14 do dziś
832 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2007-12-14 do dziś
951 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-12-14 do dziś
1051 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-14 do dziś
1152 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2007-12-14 do dziś
1215 81 PRODUKCJA PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2007-12-14 do dziś
1352 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2007-12-14 do dziś
1452 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-12-14 do dziś
1552 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-14 do dziś
1652 47 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2007-12-14 do dziś
1752 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2007-12-14 do dziś
1852 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2007-12-14 do dziś
1955 30 A RESTAURACJE2007-12-14 do dziś
2055 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2007-12-14 do dziś
2155 40 Z BARY2007-12-14 do dziś
2255 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2007-12-14 do dziś
2322 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2007-12-14 do dziś
2473 20 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ2007-12-14 do dziś
2573 20 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE KULTUROZNAWSTWA I SZTUK PIĘKNYCH2007-12-14 do dziś
2674 40 Z REKLAMA2007-12-14 do dziś
2774 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2007-12-14 do dziś
2892 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2007-12-14 do dziś
2992 31 ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2007-12-14 do dziś
3092 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH2007-12-14 do dziś
3192 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2007-12-14 do dziś
3292 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-14 do dziś
3392 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2007-12-14 do dziś
3422 12 Z WYDAWANIE GAZET2007-12-14 do dziś
3522 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2007-12-14 do dziś
3622 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2007-12-14 do dziś
3722 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2007-12-14 do dziś
3822 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2007-12-14 do dziś
3922 21 Z DRUKOWANIE GAZET2007-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów