CURTIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000294717
Numer REGON: 180271802
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404202/22/625]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1802718022007-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURTIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina TUSZÓW NARODOWY miejscowość MALINIE2007-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość MALINIE ulica MALINIE nr domu 315A kod pocztowy 39-331 poczta CHORZELÓW kraj POLSKA 2007-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.2007 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ KARCZEWSKĄ-WOŹNICĘ MAJĄCĄ SIEDZIBĘ W WARSZAWIE PRZY UL. WILCZEJ NR 56 LOKAL NR 5 ZA NUMEREM REP. A NR 7160/2007.2007-12-17 do dziś
211.08.2009 R. REP. A NR 4286/2009, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. E.PLATER 20 -ZMIANA PAR. 6 UST. 12009-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCURTI-COSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A.2007-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305.000,00 ZŁ2010-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-07-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego305000,00 ZŁ2010-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCURTI2018-06-21 do dziś
2. ImionaALESSANDRO2018-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONTI2015-08-25 do dziś
2. ImionaGILBERTO2015-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-08-28 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-08-28 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-08-28 do dziś
425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2009-08-28 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-28 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-08-28 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-08-28 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-08-28 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-08-28 do dziś
1025 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.08.2009 okres 2008 R.2009-08-28 do dziś
2data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
3data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-24 do dziś
4data złożenia 26.06.2012 okres 01 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-06-29 do dziś
5data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
6data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
7data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
9data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
11data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
13data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
14data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-08-28 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-24 do dziś
401 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-06-29 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-08-28 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-24 do dziś
401 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-06-29 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów