SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”

Stan na dzień 2024-02-23 godz. 10:57:31
Numer KRS: 0000294543
Numer REGON: 610278890
Numer NIP: 7761098157
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2024-01-26
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/1540/24/874]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 610278890 NIP 77610981572007-12-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”2007-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 934 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU2007-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina DROBIN miejscowość PSARY2007-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PSARY kod pocztowy 09-210 poczta DROBIN kraj POLSKA 2007-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu15 LUTY 1996 R. 21 LISTOPADA 2007 R. ZMIANA § § 7, 18, 20, 24, 25, 30, 412007-12-12 do dziś
214.08.2008 R. -PAR. 12 PKT 1.2008-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2007-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKORZENIEWSKA2022-01-18 do dziś
2. ImionaMARTA2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2022-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-18 do dziś
21. NazwiskoNOWAKOWSKA2022-01-18 do dziś
2. ImionaIWONA2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2022-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKA2023-02-23 do dziś
2. ImionaJANINA2023-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKA2022-01-18 do dziś
2. ImionaRÓŻA2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATALIŃSKI2022-01-18 do dziś
2. ImionaKONRAD2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-02 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-02 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2008 okres ZA ROK 20072008-11-05 do dziś
2data złożenia 22.09.2009 okres ROK 20082009-10-07 do dziś
3data złożenia 01.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-27 do dziś
4data złożenia 05.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-29 do dziś
5data złożenia 26.06.2012 okres ROK 20112012-07-17 do dziś
6data złożenia 24.10.2013 okres ROK 20122013-11-06 do dziś
7data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
8data złożenia 21.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
9data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
10data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
11data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
13data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
14data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
15data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20072008-11-05 do dziś
2ROK 20082009-10-07 do dziś
32009 ROK2010-08-27 do dziś
42010 ROK2011-07-29 do dziś
5ROK 20112012-07-17 do dziś
6ROK 20122013-11-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20072008-11-05 do dziś
2ROK 20082009-10-07 do dziś
32009 ROK2010-08-27 do dziś
42010 ROK2011-07-29 do dziś
5ROK 20112012-07-17 do dziś
6ROK 20122013-11-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów