BUDINOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000294485
Numer REGON: 240766555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-08-05
Sygnatura akt[RDF/322024/21/349]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240766555 NIP 55324019432007-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDINOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2007-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYWIEC ulica UL. DWORCOWA nr domu 22 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2007 KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA, 34-300 ŻYWIEC UL. RYNEK 1, REPERTORIUM A NR 12356/20072007-12-07 do dziś
215.02.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 1362/2010, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYWCU, UL. RYNEK 1 -ZMIANA § 5 ORAZ § 192010-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOKAJ2007-12-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 100.000 ZŁ2007-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEON ARVIN HOLDING AS2019-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2019-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2007-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CHYBA ŻE WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB NABYTEGO PRAWA PRZEKRACZA WARTOŚĆ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) -WÓWCZAS WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU, B) PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI2010-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOKAJ2007-12-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOHANSSON2007-12-07 do dziś
2. ImionaDAREK ALBERT2007-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-24 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-02-24 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2010-02-24 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-02-24 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-02-24 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-02-24 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-24 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-02-24 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-02-24 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-02-24 do dziś
1141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2009 okres 10.11.2007 -31.12.20082009-07-06 do dziś
2data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009.-31.12.2009.2010-07-09 do dziś
3data złożenia 21.06.2011 okres 1.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
4data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
5data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012.-31.12.2012.2013-07-17 do dziś
6data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
7data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
8data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
10data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192007-12-07 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.11.2007 -31.12.20082009-07-06 do dziś
201.01.2009.-31.12.2009.2010-07-09 do dziś
31.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
501.01.2012.-31.12.2012.2013-07-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192007-12-07 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.11.2007 -31.12.20082009-07-06 do dziś
201.01.2009.-31.12.2009.2010-07-09 do dziś
31.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
501.01.2012.-31.12.2012.2013-07-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192007-12-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów