ASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000293936
Numer REGON: 120574633
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2017-12-13
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/19735/17/343]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina WADOWICE miejscowość WADOWICE2007-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WADOWICE ulica WAŁOWA nr domu 4 kod pocztowy 34-100 poczta WADOWICE kraj POLSKA 2007-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.11.2007 R., REP. A NR 6262/2007, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. NAD NIPREM 22007-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2007-11-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000,00 ZŁOTYCH2007-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2007-11-29 do dziś
2. ImionaAGATA JADWIGA2007-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000,00 ZŁOTYCH2007-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2007-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2007-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2007-11-29 do dziś
2. ImionaAGATA JADWIGA2007-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 30 Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2007-11-29 do dziś
251 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2007-11-29 do dziś
351 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2007-11-29 do dziś
451 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2007-11-29 do dziś
551 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-11-29 do dziś
652 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-11-29 do dziś
752 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-11-29 do dziś
852 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2007-11-29 do dziś
952 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2007-11-29 do dziś
1052 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2007-11-29 do dziś
1152 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2007-11-29 do dziś
1217 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY I DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-11-29 do dziś
1352 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-11-29 do dziś
1452 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2007-11-29 do dziś
1552 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2007-11-29 do dziś
1652 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2007-11-29 do dziś
1752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-11-29 do dziś
1860 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2007-11-29 do dziś
1960 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-11-29 do dziś
2060 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-11-29 do dziś
2170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-11-29 do dziś
2274 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-11-29 do dziś
2317 54 Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-11-29 do dziś
2493 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-11-29 do dziś
2536 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2007-11-29 do dziś
2636 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2007-11-29 do dziś
2736 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2007-11-29 do dziś
2836 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-11-29 do dziś
2936 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2007-11-29 do dziś
3036 15 Z PRODUKCJA MATERACÓW2007-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2010 okres 14.11.2007 R. -31.12.2008 R.2011-01-07 do dziś
2data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-07-19 do dziś
3data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-07-19 do dziś
4data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
5data złożenia 20.12.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-01 do dziś
6data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-29 do dziś
7data złożenia 20.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-13 do dziś
8data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.11.2007 R. -31.12.2008 R.2011-01-07 do dziś
201.01.2009-31.12.20092012-07-19 do dziś
301.01.2010-31.12.20102012-07-19 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.11.2007 R. -31.12.2008 R.2011-01-07 do dziś
201.01.2009-31.12.20092012-07-19 do dziś
301.01.2010-31.12.20102012-07-19 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów