ELHURT EMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000293807
Numer REGON: 220525577
Numer NIP: 5842635440
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-04-28
Sygnatura akt[RDF/378608/22/257]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220525577 NIP 58426354402010-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELHURT EMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2007-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica GALAKTYCZNA nr domu 35 A kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2007-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2007 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W GDAŃSKU EWĘ OSYPIŃSKĄ-BALCERZAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 492/2, REPERTORIUM A NR 9416/20072007-11-28 do dziś
206.08.2010 R. ZMIENIONO § 6 PUNKT 2 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WRONĘ Z KANCELARII NOTARIUSZE JACEK WRONA, EDYTA ANNA PIETREWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 746/1, 81-840 SOPOT AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 3950/2010.2010-10-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.01.2018 R., REPERTORIUM A NR 6/2018 NOTARIUSZ JOLANTA SZERSZEŃ - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU ZMIANA §7 UST.1,§9,§11 I §222018-05-23 do dziś
417-10-2019 REPERTORIUM A NR 2514/2019 NOTARIUSZ JOLANTA SZERSZEŃ KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. PROF. KAZIMIERZA KOPECKIEGO 9 ZMIANA FIRMY SPÓŁKI, TJ. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA § 6 UST. 2, § 9 I § 102019-11-13 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.01.2021 REPERTORIUM A NUMER 230/2021 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DAGMARĄ GRONOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY ALEI GRUNWALDZKIEJ 190 UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2021-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELEWCZYK2008-10-23 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2008-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 990.000 ZŁ.2021-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2020-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELEWCZYK2007-11-28 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2007-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIELEWCZYK2020-02-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM2020-02-27 do dziś
21. NazwiskoSTRENG2020-02-27 do dziś
2. ImionaADAM2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM2020-02-27 do dziś
31. NazwiskoTKACZ2020-02-27 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM2020-02-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2010-10-22 do dziś
228 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-10-22 do dziś
326 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2019-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2019-11-13 do dziś
226 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2019-11-13 do dziś
326 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2019-11-13 do dziś
426 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2019-11-13 do dziś
526 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2019-11-13 do dziś
628 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-13 do dziś
733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2019-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-04-21 do dziś
2data złożenia 30.05.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-06-07 do dziś
3data złożenia 29.10.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-11-09 do dziś
4data złożenia 17.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-07 do dziś
5data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
6data złożenia 18.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
7data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
8data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
10data złożenia 27.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
11data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
12data złożenia 04.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
13data złożenia 09.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
14data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082010-04-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092011-06-07 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102012-11-09 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-01-07 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082010-04-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092011-06-07 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102012-11-09 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-01-07 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów