„BPHS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000293532
Numer REGON: 240725533
Numer NIP: 5732709255
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-05-25
Sygnatura akt[RDF/383320/22/911]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPHS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2007-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 166 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.08.2007 R. NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK -ANDRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 16, REP. A NR 7543/2007. 13.11.2007 R. ZMIANA PAR. 13 I PAR. 14 NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 30/3 REP. A NR 2870/2007.2007-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYŃSKI2007-11-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2009-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYC2007-11-26 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ2009-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁAĆ2007-11-26 do dziś
2. ImionaROMAN2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ2009-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDENRAJCH2007-11-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ LEOPOLD2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ2009-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-26 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOJĆ2009-06-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF IWO2009-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ2009-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego165000,00 ZŁ2009-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115000,00 ZŁ2009-06-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST: -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU, CZYNNOŚCI NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), -WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH).2007-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYC2007-11-26 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYŃSKI2007-11-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁAĆ2007-11-26 do dziś
2. ImionaROMAN MARIAN2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDENRAJCH2007-11-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ LEOPOLD2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 OPIEKA ZDROWOTNA2010-02-04 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-04 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-04 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-02-04 do dziś
585 EDUKACJA2010-02-04 do dziś
686 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2022-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.04.2008 okres 27.08.2007 -31.12.20072008-05-12 do dziś
2data złożenia 03.06.2009 okres 20082009-06-22 do dziś
3data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
4data złożenia 14.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-09 do dziś
5data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
6data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
7data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
8data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
9data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
10data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
11data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
12data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
14data złożenia 08.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
15data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.08.2007 -31.12.20072008-05-12 do dziś
220082009-06-22 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-09 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.08.2007 -31.12.20072008-05-12 do dziś
220082009-06-22 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-09 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów