LIDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000293250
Numer REGON: 240742520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[RDF/230049/20/910]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 63426682532008-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLIDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2007-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica KOŚCIUSZKI nr domu 55 nr lokalu 4 kod pocztowy 40-047 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2010-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2007 R. ASESOR NOTARIALNY MARCIN ONICHIMOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY MARIACKIEJ 37/2. REPERTORIUM A NUMER 5899/20072007-12-10 do dziś
209.07.2008 R., REPERTORIUM „A” NUMER 19701/2008, ASESOR NOTARIALNY MARCIN ONICHIMOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. MARIACKA 37/2, ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 1, PAR. 7 UST. 2, PAR. 9 UST. 22008-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEFFECTCO LIMITED2008-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8451 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.225.500,00 ZŁ2009-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4225500,00 ZŁ2008-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-12-10 do dziś
232 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-12-10 do dziś
333 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2007-12-10 do dziś
434 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2007-12-10 do dziś
535 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2007-12-10 do dziś
636 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-10 do dziś
737 PRZETWARZANIE ODPADÓW2007-12-10 do dziś
845 BUDOWNICTWO2007-12-10 do dziś
950 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-12-10 do dziś
1051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-12-10 do dziś
1152 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-12-10 do dziś
1224 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-12-10 do dziś
1355 HOTELE I RESTAURACJE2007-12-10 do dziś
1460 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2007-12-10 do dziś
1563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-12-10 do dziś
1665 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-12-10 do dziś
1767 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-10 do dziś
1870 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-12-10 do dziś
1971 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-12-10 do dziś
2072 INFORMATYKA2007-12-10 do dziś
2173 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2007-12-10 do dziś
2274 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2007-12-10 do dziś
2325 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2007-12-10 do dziś
2480 EDUKACJA2007-12-10 do dziś
2590 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2007-12-10 do dziś
2692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2007-12-10 do dziś
2793 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-12-10 do dziś
2826 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2007-12-10 do dziś
2927 PRODUKCJA METALI2007-12-10 do dziś
3028 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-12-10 do dziś
3129 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-10 do dziś
3230 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2007-12-10 do dziś
3331 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.08.2008 okres 15.05.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
2data złożenia 22.12.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-12-30 do dziś
3data złożenia 22.12.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-12-30 do dziś
4data złożenia 22.12.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-30 do dziś
5data złożenia 09.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-20 do dziś
6data złożenia 08.11.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-11-20 do dziś
7data złożenia 08.11.2013 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112013-11-20 do dziś
8data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-24 do dziś
9data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-24 do dziś
10data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
11data złożenia 20.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
12data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
13data złożenia 24.05.2019 okres OD 16.08.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
14data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
15data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2020 DO 29.07.20202020-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.05.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
201.01.2008-31.12.20082010-12-30 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-12-30 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-12-30 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-12-20 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-11-20 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112013-11-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.05.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
201.01.2008-31.12.20082010-12-30 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-12-30 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-12-30 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-12-20 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-11-20 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112013-11-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LIDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W KATOWICACH. ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA BLUSZ,KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO PRZY UL. MARIACKIEJ 37/2 W KATOWICACH,REP. A NR 8077/2018., 16.08.20182018-12-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSTĘPIEŃ2018-12-28 do dziś
2. ImionaALICJA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LIDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W KATOWICACH. ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA BLUSZ,KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO PRZY UL. MARIACKIEJ 37/2 W KATOWICACH,REP. A NR 8077/2018., 16.08.20182018-12-28 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów