SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KLON” W KIJOWCU W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000293018
Numer REGON: 030271840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-05-12
Sygnatura akt[RDF/380640/22/305]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 030271840 NIP 53720231122007-11-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KLON” W KIJOWCU W LIKWIDACJI2015-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 377 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ2007-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina ZALESIE miejscowość KIJOWIEC2007-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KIJOWIEC kod pocztowy 21-512 poczta ZALESIE kraj POLSKA 2007-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.11.1998 R.2007-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRSIUK2007-11-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2007-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUCZUK2007-11-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ZBIGNIEW2007-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENART2007-11-21 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2007-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUSZKO2007-11-21 do dziś
2. ImionaTERESA LUCYNA2007-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNA2007-11-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA JADWIGA2007-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM SPÓŁDZIELNI2007-11-21 do dziś
270 32 A BUDOWANIE URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH2007-11-21 do dziś
370 32 A ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ2007-11-21 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM SPÓŁDZIELNI. BUDOWANIE URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH. ORGANIZACJA I PROWADZENIE URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH2016-08-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
2data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
3data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
4data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
5data złożenia 05.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.2012 R.2013-03-18 do dziś
6data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
7data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 10.09.20152016-08-05 do dziś
8data złożenia 07.07.2016 okres OD 11.09.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
9data złożenia 10.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-10 do dziś
10data złożenia 10.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-10 do dziś
11data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
13data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
14data złożenia 12.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
201.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
501.01.2012-31.12.2012 R.2013-03-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
201.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
501.01.2012-31.12.2012 R.2013-03-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 10.09.20152016-08-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3/2013 Z DNIA 24.02.2013 R. I UCHWAŁA NR 5/2013 Z DNIA 19.10.2013 R.2015-09-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI.2015-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZUK2015-09-11 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW EDWARD2015-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów