HI5 NIEPOŁOMICE SOBOLAK TOMASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000292996
Numer REGON: 365727417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-09-11
Sygnatura akt[RDF/238676/20/336]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2007-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI5 NIEPOŁOMICE SOBOLAK TOMASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2007-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OBOZOWA nr domu 4B kod pocztowy 30-383 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2007-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.10.2007 NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, REP. A NR 6676/2007, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KREMEROWSKA 6/1, KRAKÓW2007-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROTH2007-11-20 do dziś
2. ImionaANIELA2007-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-11-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2007-11-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12375,002007-11-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12375,002007-11-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2007-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12375,002007-11-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2007-11-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOLAK2007-11-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2007-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-11-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2007-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĄBEK2007-11-20 do dziś
2. ImionaMAREK2007-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-11-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2007-11-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12375,002007-11-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12375,002007-11-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2007-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12375,002007-11-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2007-11-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2007-11-20 do dziś
2. ImionaJAN2007-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2007-11-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12375,002007-11-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12375,002007-11-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2007-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12375,002007-11-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2007-11-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKI2007-11-20 do dziś
2. ImionaBOGDAN2007-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-11-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2007-11-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12375,002007-11-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12375,002007-11-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2007-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12375,002007-11-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2007-11-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI ZGODA KOMANDYTARIUSZA NIE JEST WYMAGANA.2007-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOLAK2007-11-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2007-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2007-11-20 do dziś
274 40 Z REKLAMA2007-11-20 do dziś
370 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-11-20 do dziś
474 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-11-20 do dziś
545 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2007-11-20 do dziś
645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-11-20 do dziś
755 10 HOTELE2007-11-20 do dziś
855 30 A RESTAURACJE2007-11-20 do dziś
970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-11-20 do dziś
1070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-11-20 do dziś
1170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-11-20 do dziś
1274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2014 okres OD 17.10.2007 DO 31.12.20082014-09-11 do dziś
2data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-09-11 do dziś
3data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-09-11 do dziś
4data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-11 do dziś
5data złożenia 22.07.2014 okres OD 31.12.2012 DO 31.12.20122014-09-11 do dziś
6data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
7data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-07 do dziś
8data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
9data złożenia 29.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-29 do dziś
10data złożenia 29.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
11data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-11 do dziś
12data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.10.2007 DO 31.12.20082014-09-11 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-09-11 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-09-11 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-11 do dziś
5OD 31.12.2012 DO 31.12.20122014-09-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów