BONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000292923
Numer REGON: 120580622
Numer NIP: 6762365335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-09-16
Sygnatura akt[RDF/330162/21/35]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 15 kod pocztowy 31-008 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2009-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116-10-2007, NOTARIUSZ DOROTA JASTRZĘBSKA -KWIECIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA A. DEFLORIAN, D. JASTRZĘBSKA -KWIECIEŃ, REPERTORIUM A 4602/20072007-11-19 do dziś
216.12.2009 R., REP. A NR 17601/2009, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. TARŁOWSKA 5/6, ZMIENIONO § 6 UST. 1.2010-05-26 do dziś
325.06.2013R., REP.A NR 2442/2013, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA, PL.WOLNICA 11/1, 31-060 KRAKÓW - ZMIANA: § 6, § 72013-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSKA2009-08-21 do dziś
2. ImionaANNA BERENIKA2007-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2014-12-17 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELICITY NOSTRA SCSP2019-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8.000,00 ZŁ2019-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2007-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSKA2009-08-21 do dziś
2. ImionaANNA BERENIKA2007-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoROKITOWSKA2014-04-16 do dziś
2. ImionaLUCYNA BOŻENA2014-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-04-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-05-26 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-09-20 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-09-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-20 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-09-20 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-09-20 do dziś
796 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2013-09-20 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-09-20 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-09-20 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.08.2009 okres 16.10.2007 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
2data złożenia 08.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
3data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
4data złożenia 09.07.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
5data złożenia 09.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-20 do dziś
6data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
7data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
8data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
9data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
10data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
11data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.10.2007 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
4OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-09-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.10.2007 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
4OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-09-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów