LABELLAB INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000292513
Numer REGON: 120572284
Numer NIP: 6772301472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-02-27
Sygnatura akt[RDF/582478/24/449]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABELLAB INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2024-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica BALICKA nr domu 97 kod pocztowy 30-149 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2007 R. PRZED NOTARIUSZEM WALDEMAREM WAJDĄ, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 36/4, REP. A 7003/2007.2007-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORZEMSKI2009-02-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD ZBIGNIEW2009-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.500 ZŁ2009-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZCZYŃSKI2009-02-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ FRANCISZEK2009-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁ2009-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-11-10 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-11-10 do dziś
313 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2021-11-10 do dziś
452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2021-11-10 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-11-10 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-11-10 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2021-11-10 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-11-10 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2008 okres 17.10.2007-31.12.20072008-08-07 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
3data złożenia 27.04.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-06-01 do dziś
4data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres 2011 R.2012-07-13 do dziś
6data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-28 do dziś
7data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
8data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
9data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
10data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
11data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
12data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
13data złożenia 07.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
14data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
15data złożenia 08.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
16data złożenia 27.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-27 do dziś
17data złożenia 27.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-27 do dziś
18data złożenia 27.02.2024 okres OD 01.01.2024 DO 01.01.20242024-02-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.10.2007-31.12.20072008-08-07 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082011-06-01 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
52011 R.2012-07-13 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-05-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-27 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-27 do dziś
18OD 01.01.2024 DO 01.01.20242024-02-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.10.2007-31.12.20072008-08-07 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082011-06-01 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
52011 R.2012-07-13 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-05-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, NOTARIUSZ ANNA ZEGADŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 18/2024 , 02.01.20242024-01-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W OKRESIE LIKWIDACJI2024-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBORZEMSKI2024-01-11 do dziś
2. ImionaRYSZARD ZBIGNIEW2024-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, NOTARIUSZ ANNA ZEGADŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 18/2024 , 02.01.20242024-01-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2024-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów