SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUPRUM”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000292181
Numer REGON: 001275733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-04-27
Sygnatura akt[RDF/378264/22/488]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-11-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001275733 NIP 89600073762007-11-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUPRUM”2007-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS NR 621 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJONOWY2007-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KRĘTA nr domu 5 kod pocztowy 50-237 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2007-11-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMCUPRUM@GMAIL.COM2016-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.09.1987 R.2007-11-05 do dziś
227.05.2014 R., UCHYLONO PAR. 1 - 79 STATUTU I UCHWALONO PAR. 1-142 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2015-01-13 do dziś
326.06.2015 R. - ZMIENIONO §30 PKT 1 STATUTU2016-01-13 do dziś
429.06.2017 R. UCHYLONO ZAPISY OD §3 DO §142 WPROWADZONO NOWE ZAPISY OD §3 DO §842018-03-09 do dziś
528.06.2018 R, UCHWAŁĄ NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA UCHYLONO ZAPISY OD §2 DO §84 STATUTU I WPROWADZONO NOWE ZAPISY OD §2 DO §78, UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU2018-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2016-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJÓZEFIAK2016-12-16 do dziś
2. ImionaKONRAD2016-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOZIŃSKI2021-07-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KONRAD2021-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBISZEWSKI2021-07-02 do dziś
2. ImionaJACEK2021-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKA2018-11-28 do dziś
2. ImionaZOFIA2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁYS SIKORSKA2021-07-02 do dziś
2. ImionaDOROTA MARIA2021-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2021-07-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DAWID2021-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoBANDA2018-03-09 do dziś
2. ImionaRYSZARD ANTONI2018-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ2018-03-09 do dziś
21. NazwiskoBERKOWSKI2018-03-09 do dziś
2. ImionaRYSZARD MICHAŁ2018-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ2018-03-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-11-08 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-11-08 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-08 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-01-13 do dziś
2data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-01-13 do dziś
3data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-01-13 do dziś
4data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-13 do dziś
5data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-13 do dziś
6data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-13 do dziś
7data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-13 do dziś
8data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
9data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
10data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
11data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
12data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
13data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-22 do dziś
14data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
15data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-01-13 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-01-13 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-01-13 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-13 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-13 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-01-13 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-01-13 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-01-13 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-13 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-13 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów