BPC GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000292152
Numer REGON: 240738263
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[RDF/212042/20/339]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPC GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2007-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica JESIONOWA nr domu 9A(VIII P) kod pocztowy 40-159 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.09.2007 R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM BARTOSZEM PASZKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ J.WOJDYŁO M.GREGORCZYK SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, REP. A NR 8175/2007. 23.11.2007 NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, REP. A NR 10313/2007 ZMIENIONO PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI.2007-12-31 do dziś
214 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO M.GREGORCZYK UL. KOPERNIKA 26 KATOWICE, REPERTORIUM „A” NR 10.289/2009 ZMIENIONO PAR. 2.1 ORAZ PAR. 2.2 UMOWY SPÓŁKI2010-04-01 do dziś
326.07.2018R., REP. A NR 3043/2018, NOTARIUSZ IWONA PIWOWARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIENIONO § 2 UST. 1 ORAZ 2, § 8 UST. 1, DODANO § 9 A.2018-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2007-12-31 do dziś
2. ImionaIWONA ELŻBIETA2007-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.600,00 ZŁ2018-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego67200,00 ZŁ2018-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport156000,00 ZŁ2007-12-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2007-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2007-12-31 do dziś
2. ImionaIWONA ELŻBIETA2007-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2007-12-31 do dziś
272 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-12-31 do dziś
372 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-12-31 do dziś
472 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-12-31 do dziś
573 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2007-12-31 do dziś
673 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2007-12-31 do dziś
774 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-12-31 do dziś
874 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-12-31 do dziś
974 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-12-31 do dziś
1074 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2007-12-31 do dziś
1174 40 Z REKLAMA2007-12-31 do dziś
1222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2007-12-31 do dziś
1374 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2007-12-31 do dziś
1474 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2007-12-31 do dziś
1574 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2007-12-31 do dziś
1674 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-31 do dziś
1751 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2007-12-31 do dziś
1852 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2007-12-31 do dziś
1952 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2007-12-31 do dziś
2052 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2007-12-31 do dziś
2152 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2007-12-31 do dziś
2274 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2007-12-31 do dziś
2322 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-12-31 do dziś
2480 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-12-31 do dziś
2592 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2007-12-31 do dziś
2651 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2007-12-31 do dziś
2752 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-12-31 do dziś
2852 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-31 do dziś
2963 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2007-12-31 do dziś
3063 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2007-12-31 do dziś
3172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2010 okres 01.10.2007-31.12.20082010-04-01 do dziś
2data złożenia 08.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-01 do dziś
3data złożenia 16.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-23 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-04 do dziś
5data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
6data złożenia 26.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
7data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
8data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
9data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
10data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
11data złożenia 16.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-16 do dziś
12data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2007-31.12.20082010-04-01 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-04-01 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-03-23 do dziś
41 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-04 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2007-31.12.20082010-04-01 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-04-01 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-03-23 do dziś
41 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-04 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-09-03 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE POPRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI SYNERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ BUSINESS PENETRATION & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) NA PODSTAWIE ART. 491 § 1 I NASTĘPNYCH K.S.H. - UCHWAŁY NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SYNERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ BUSINESS PENETRATION & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 26 LIPCA 2018R., ZAWARTE W PROTOKOŁACH NOTARIALNYCH SPORZĄDZONYCH PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ PIWOWARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, ZA NUMERAMI REPERTORIUM A ODPOWIEDNIO 3039/2018 ORAZ 3043/2018.2018-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów