„CFI HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000292030
Numer REGON: 930175372
Numer NIP: 8981051431
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu81Data dokonania wpisu2023-04-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13434/23/202]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2007-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930175372 NIP 89810514312010-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CFI HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA2015-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica TEATRALNA nr domu 10-12 kod pocztowy 50-055 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127 WRZEŚNIA 2007 R. PRZED NOTARIUSZEM KAMILĄ KOMARZAŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA S.C. WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 18/19 REP. A NR 22889/20072007-10-31 do dziś
217.12.2007 R., NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ KAMILA KOMARZAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 18/19, REP. A NR 28278/2007. ZMIENIONO: § 6, § 8, § 11, § 122007-12-31 do dziś
306.11.2007 R., REP. A NR 25162/2007, NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ KAMILA KOMARZAŃSKA S.A. WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 18/19 -ZMIENIONO: § 6. 15.11.2007 R. REP. A NR 25716/2007, NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ KAMILA KOMARZAŃSKA S.A. WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 18/19 ZMIENIONO: § 10, § 11 UST. 1 PKT 1, § 12, § 13 UST. 3.2007-12-31 do dziś
408.07.2008 R., REPERTORIUM A NR 18420/2008, NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ I KAMILA KOMARZAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 18/19, ZMIENIONY § 6 UST. 1.2008-09-02 do dziś
508.01.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 145/2010, NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU.2010-03-05 do dziś
609.06.2010 R., NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 7135/2010, ZMIENIONO: § 5, § 4 UST. 4, § 8 UST. 1, § 10, § 12 UST. 19, § 13 UST. 3, § 14 UST. 2; DODANO: UST. 7 W § 13; UCHYLONO: UST. 4 W § 14 STATUTU.2010-08-04 do dziś
718.06.2011 R., REPERTORIUM A NR 7351/2011, NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; ZMIENIONO § 13 UST. 3 STATUTU.2011-08-24 do dziś
817.04.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 12 UST. 1.2012-05-31 do dziś
916.01.2013 R., NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 64/2013, ZMIENIONO § 6 UST. 1 I 2.2013-02-01 do dziś
1016.01.2013 R., REPERTORIUM A NR 64/2013, NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, DODANO § 6A.2013-02-15 do dziś
1125.03.2013 R., REPERTORIUM A NUMER 555/2013, ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA ŚRODEK-TESARSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA RAFAŁA WOJCIECHOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 5, § 10 UST. 1, § 12 UST. 3, § 13 UST. 2, DODANO § 12 UST. 4A2013-04-09 do dziś
1201.08.2013 R, REPERTORIUM A NR 1698/2013, ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA ŚRODEK-TESARSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA RAFAŁA WOJCIECHOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; ZMIENIONO § 6 UST. 1, USUNIĘTO UST. 3 W § 6, ZMIENIONO NUMERACJĘ UST. 4 ORAZ 5 W § 6 NA NUMERY ODPOWIEDNIO: 3 ORAZ 4.2013-10-14 do dziś
13UKŁAD PRZYJĘTY NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI W DNIU 03.06.2013 R. WRAZ Z POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 21.06.2013 R. (SYGN. AKT VIII GUP 24/12) ZATWIERDZAJĄCYM UKŁAD W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM. 26.08.2013 R., REPERTORIUM A NR 1949/2013, ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA ŚRODEK-TESARSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA RAFAŁA WOJCIECHOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 6 UST. 1.2013-11-06 do dziś
14UKŁAD PRZYJĘTY NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI W DNIU 03.06.2013 R. WRAZ POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 21.06.2013 R. (SYGN. AKT VIII GUP 24/12) ZATWIERDZAJĄCYM UKŁAD W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM. 20.01.2014 R., REPERTORIUM A NR 214/2014, NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 6 UST. 1.2014-02-17 do dziś
1530.12.2013 R., REP. A NR 3128/2013, NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 13 UST. 3. 19.02.2014 R., REP. A NR 604/2014, NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 6 UST. 1, USUNIĘTO § 6A. 26.02.2014 R., REP. A NR 715/2014, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA TEKIELI ZASTĘPCA NOTARIUSZA RAFAŁA WOJCIECHOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 6 UST. 12014-04-07 do dziś
1618.06.2014 R., REP. A NR 2173/2014, NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, DODANO: § 6A, § 6B.2014-07-29 do dziś
1718.06.2014 R., REP. A NR 2173/2014, NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 6 UST.: 1, 2.2014-09-10 do dziś
1831.01.2015 R., REP. A NR 184/2015, NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 1 UST.: 1, 2, § 10 UST. 1, § 12 UST. 17, § 13 UST. 3.2015-02-27 do dziś
1929.06.2016 R., REP. A NR 7137/2016, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 6 UST.: 1, 2.2016-08-09 do dziś
2028.04.2017 R., REP. A NR 203/2017, NOTARIUSZ ANNA TROCIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 6 UST. 1. 24.08.2017 R., REP. A NR 9918/2017, NOTARIUSZ ANNA TROCIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOOKREŚLAJĄCE § 6.2017-09-08 do dziś
2128.04.2017 R., REP. A NR 203/2017, NOTARIUSZ ANNA TROCIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 6A. 13.11.2017 R., REP. A NR 944/2017, NOTARIUSZ ANNA TROCIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOOKREŚLAJĄCE § 6.2017-11-20 do dziś
2218.12.2017, REP. A NR 1044/2017, NOTARIUSZ ANNA TROCIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 6 UST. 1, USUNIĘTO § 6A. 29.06.2018, REP. A NR 8320/2018, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 6 UST. 2. 12.07.2018, REP. A NR 9048/2018, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOOKREŚLAJĄCE § 6 UST. 1.2018-08-02 do dziś
2330.06.2019, REP. A NR 9018/2019, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 6.2019-09-27 do dziś
2408.02.2021R, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA NR 33/1, REP. A NR 2062/2021; ZMIENIONO §6.2021-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2007-10-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2007-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-10-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZ DNIA 27 WRZEŚNIA 2007 ROKU UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW INTAKUS BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE WROCŁAWIU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI INTAKUS BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA.2007-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„INTAKUS -BART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-10-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000147898 2007-10-31 do dziś
5. Numer REGON9301753722007-10-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego852771219,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji27508749002021-03-01 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,31 ZŁ2021-04-22 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego852771219,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego53000000,00 ZŁ2017-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2007-10-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii275230002021-03-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-10-14 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2007-12-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii261890002021-03-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-10-14 do dziś
32. Liczba akcji w danej serii27522002021-03-01 do dziś
42. Liczba akcji w danej serii600008002021-03-01 do dziś
52. Liczba akcji w danej serii26344099002021-03-01 do dziś
61. Nazwa serii akcjiC2017-09-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-09-08 do dziś
71. Nazwa serii akcjiD2017-11-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-11-20 do dziś
81. Nazwa serii akcjiF2018-08-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-08-02 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2017-11-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2022-03-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDER KAWCZYŃSKA2018-06-28 do dziś
2. ImionaJOANNA TERESA2018-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZARNECKI2023-04-25 do dziś
2. ImionaHENRYK TADEUSZ2023-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-25 do dziś
21. NazwiskoKAŻMIERCZAK2022-03-23 do dziś
2. ImionaCYPRIAN2022-03-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-23 do dziś
31. NazwiskoRACZKOWSKI2020-11-03 do dziś
2. ImionaKONRAD2020-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-03 do dziś
41. NazwiskoWOJCIECHOWSKI2020-11-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-03 do dziś
51. NazwiskoŻBIKOWSKI2018-08-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2018-08-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-02-27 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-02-27 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-02-27 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-02-27 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-02-27 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-02-27 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-02-27 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-27 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-27 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
2data złożenia 17.11.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-02 do dziś
3data złożenia 17.11.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-03-02 do dziś
4data złożenia 17.11.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-02 do dziś
5data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
7data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R2012-09-11 do dziś
8data złożenia 24.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-14 do dziś
9data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
18data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
19data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
20data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-03-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R2012-09-11 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-03-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-03-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R2012-09-11 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU nr SYGN. AKT VIII GU 78/12 data 30.04.20122012-05-16 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU (VIII GUP 24/12) O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO WOBEC PRAWOMOCNOŚCI POSTANOWIENIA ZATWIERDZAJĄCEGO UKŁAD data 29.08.20132013-10-11 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2012-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów