FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA HURTOWNIA OGRODNICZA „OGRÓD” SANOCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000292014
Numer REGON: 180278307
Numer NIP: 6852234803
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-15
Sygnatura akt[RDF/499119/23/565]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180278307 NIP 68522348032008-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA HURTOWNIA OGRODNICZA „OGRÓD” SANOCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2007-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2007-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość JASŁO ulica LWOWSKA nr domu 24 B kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO kraj POLSKA 2007-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA HURTOWNIA OGRADNICZA „OGRÓD” SANOCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ODDZIAL JEDLICZE2012-10-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KROŚNIEŃSKI gmina JEDLICZE miejscowość JEDLICZE2012-10-16 do dziś
3. Adresmiejscowość JEDLICZE ulica SIENKIEWICZA nr domu 17 kod pocztowy 38-460 poczta JEDLICZE kraj POLSKA 2012-10-16 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA HURTOWNIA OGRODNICZA „OGRÓD” SANOCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU2015-10-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWY SĄCZ gmina NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2015-10-20 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica UL. LWOWSKA nr domu 154 A kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2015-10-20 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.10.2007 R. NOTARIUSZ AGATA ULIASZ KANCELARIA NOTARIALNA, 38-200 JASŁO UL. KOŚCIUSZKI 4, REP. A NUMER 6026/20072007-10-31 do dziś
202.01.2008 R. REP. A NR 1/2008, NOTARIUSZ AGATA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE UL. KOŚCIUSZKI 4 -ZMIANA PAR. 6, SKREŚLA SIĘ PAR. 20.2008-01-22 do dziś
3DATA ZMIANY: 01.12.2009 R. ZMIANA: PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2010-01-28 do dziś
4ZMIANA Z DNIA 10.02.2010 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE PRZED NOTARIUSZEM AGATA ULIASZ, REP. A NR 1146/2010 -UMOWA SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU2010-03-16 do dziś
526.06.2013 R. NOTARIUSZ AGATA ULIASZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE ZMIENIONO: PAR.10 UST.1, PAR.14 UST.1, PAR.15 DODANO: PAR.10 UST.62013-09-26 do dziś
619.12.2017R., REP. A NR 5978/2017, NOTARIUSZ AGATA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE, ZMIANA PAR. 52018-01-25 do dziś
728.02.2020R., REP. A NR 1230/2020, NOTARIUSZ AGATA ULIASZ KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE, DODANO PAR. 15 UST. 7, ZMIANA PAR. 10 UST. 4 28.02.2020R., REP. A NR 1245/2020, NOTARIUSZ AGATA ULIASZ KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE, ZMIANA: PAR. 6, PAR. 10 UST. 1, PAR. 10 UST. 5, PAR. 10 UST. 6, PAR. 14 UST. 12020-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANOCKA DERNOGA2007-10-31 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2007-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANOCKI2010-03-16 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2010-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH.2007-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANOCKI2010-03-16 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2010-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANOCKA DERNOGA2007-10-31 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2007-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-01-28 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-28 do dziś
347 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-28 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-28 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-01-28 do dziś
681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-01-28 do dziś
746 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-01-28 do dziś
846 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-01-28 do dziś
946 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2015-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 31.10.2007 -31.12.20072008-10-21 do dziś
2data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
3data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
4data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
5data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-16 do dziś
6data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
7data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
8data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
9data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
10data złożenia 08.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
11data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
12data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
13data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
14data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
15data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
16data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.10.2007 -31.12.20072008-10-21 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-16 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów