„ASTRON INC.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000291793
Numer REGON: 141319442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2018-09-30
Sygnatura akt[RDF/854619/18/440]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141319442 NIP 52725841822009-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRON INC.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRZYBOWSKA nr domu 77 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 11 MAJA 2007 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI J.CH.SZUCHA 8, PRZED NOTARIUSZEM JUSTYNĄ BASZUK NUMER REPERTORIUM: A NR 2828/20072007-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIBIOR2007-10-31 do dziś
2. ImionaJACEK KRZYSZTOF2007-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23 000,00 ZŁOTYCH2009-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIWIŃSKI2007-10-31 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2007-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁOTYCH2007-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIBIOR2007-10-31 do dziś
2. ImionaJACEK KRZYSZTOF2007-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSŁOMKA2007-10-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2007-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2007-10-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2007-10-31 do dziś
212 GÓRNICTWO RUD URANU I TORU2007-10-31 do dziś
313 GÓRNICTWO RUD METALI2007-10-31 do dziś
414 POZOSTAŁE GÓRNICTWO2007-10-31 do dziś
515 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2007-10-31 do dziś
616 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-10-31 do dziś
717 WŁÓKIENNICTWO2007-10-31 do dziś
818 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2007-10-31 do dziś
919 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2007-10-31 do dziś
1020 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2007-10-31 do dziś
1121 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2007-10-31 do dziś
1274 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2007-10-31 do dziś
1322 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-10-31 do dziś
1423 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH2007-10-31 do dziś
1524 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-10-31 do dziś
1625 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2007-10-31 do dziś
1726 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2007-10-31 do dziś
1827 PRODUKCJA METALI2007-10-31 do dziś
1928 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-10-31 do dziś
2029 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-31 do dziś
2130 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2007-10-31 do dziś
2231 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-31 do dziś
2365 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-10-31 do dziś
2432 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-10-31 do dziś
2533 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2007-10-31 do dziś
2634 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2007-10-31 do dziś
2735 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2007-10-31 do dziś
2836 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-31 do dziś
2937 PRZETWARZANIE ODPADÓW2007-10-31 do dziś
3040 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2007-10-31 do dziś
3141 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2007-10-31 do dziś
3250 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-10-31 do dziś
3351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-10-31 do dziś
3467 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-31 do dziś
3552 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-10-31 do dziś
3655 HOTELE I RESTAURACJE2007-10-31 do dziś
3760 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2007-10-31 do dziś
3861 TRANSPORT WODNY2007-10-31 do dziś
3962 TRANSPORT LOTNICZY2007-10-31 do dziś
4063 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-10-31 do dziś
4164 2 TELEKOMUNIKACJA2007-10-31 do dziś
4270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-10-31 do dziś
4371 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-10-31 do dziś
4472 INFORMATYKA2007-10-31 do dziś
4501 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-10-31 do dziś
4673 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2007-10-31 do dziś
4774 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-10-31 do dziś
4874 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-10-31 do dziś
4974 15 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2007-10-31 do dziś
5074 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-10-31 do dziś
5174 4 REKLAMA2007-10-31 do dziś
5274 5 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2007-10-31 do dziś
5374 6 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA.2007-10-31 do dziś
5474 7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-10-31 do dziś
5574 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-31 do dziś
5602 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-10-31 do dziś
5780 EDUKACJA2007-10-31 do dziś
5885 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2007-10-31 do dziś
5990 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2007-10-31 do dziś
6092 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2007-10-31 do dziś
6193 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-10-31 do dziś
6205 RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-10-31 do dziś
6310 GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE TORFU2007-10-31 do dziś
6411 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2009 okres 2008 R.2009-07-16 do dziś
2data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-13 do dziś
3data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
4data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
6data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
7data złożenia 30.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-07-16 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-07-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-07-16 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-07-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów