SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” - CZYŻEWSKIEGO 9

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000291470
Numer REGON: 190537899
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-12-16
Sygnatura akt[RDF/462473/22/800]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 190537899 NIP 58510639312007-10-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” CZYŻEWSKIEGO 92007-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RSA 874 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU2007-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2007-10-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica CZYŻEWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 81-706 poczta SOPOT kraj POLSKA 2007-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.05.1991 R. 22.06.2007 R. NOWY STATUT2007-10-24 do dziś
2ZMIANY DOKONANE 29.11.2007 W PAR. 8 PKT 1.1, PAR. 10 UST 1 PKT 7, PAR. 10 UST. 1 PKT 9, PAR. 10 UST. 3; ROZDZIAŁ V, PAR. 19 UST. 1, PAR. 24 UST. 1; PAR. 24 UST. 2, PAR. 29 UST. 2, PAR. 32 UST. 1 PKT 16; PAR. 43 UST. 1 PKT 1; PAR. 44 UST. 3, PAR. 46 UST. 2; PAR. 47 UST. 2, PAR. 48 UST. 1 PKT 2; PAR. 48 UST. 2 PKT 2; PAR. 52 UST. 1; PAR. 64 UST. 2 PKT 1; PAR. 71 UST. 1; PAR. 72 UST. 1; PAR. 73 UST. 2; PAR. 76 PKT 13 I 14; PAR. 82 UST. 1 PKT 10-16; PAR. 89 UST. 2; PAR. 92 UST. 1 PKT 3; PAR. 92 UST. 1 PKT 4. ZMIANY DOKONANE 02.04.2008 W PAR. 9 PKT 1; PAR. 99 PKT 2; PAR. 99 PKT 3; PAR. 9 PKT 4; PAR. 9 PKT 5; PAR. 9 PKT 6; PAR. 13 PKT 10; PAR. 13 PKT 11, PSAR.14 PKT 1; PAR. 33 PKT.3; PAR. 33 PKT 4; PAR. 33 PKT 5; PAR. 41 PKT 1; PAR. 80 PKT 3 I 9; PAR. 82 PKT 11; PAR. 82 PKT 14.2008-10-10 do dziś
3DNIA 23.06.2018R., UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2018-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU2007-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFABIŚ2020-08-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARCIN2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAFF2011-10-17 do dziś
2. ImionaDANUTA2011-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLEJEWSKA2011-10-17 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2011-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAFF2011-06-22 do dziś
2. ImionaWITOLD PAWEŁ2011-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2008 okres 20072008-08-26 do dziś
2data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
3data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
4data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
5data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
6data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
7data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
8data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
9data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
10data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
12data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
14data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
15data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120072008-08-26 do dziś
220082009-07-24 do dziś
320092010-08-09 do dziś
420102011-08-31 do dziś
520112012-10-08 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-17 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120072008-08-26 do dziś
220082009-07-24 do dziś
320092010-08-09 do dziś
420102011-08-31 do dziś
520112012-10-08 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów