BUSINESS POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000291310
Numer REGON: 141267449
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261649/20/152]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141267449 NIP 95122588412009-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TRANSPORTOWCÓW nr domu 11 kod pocztowy 02-858 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.09.2007 R. REP. A NR 7426/2007, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHŁODNA 152007-10-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.07.2008 R., REPERTORIUM A NR 8022/2008 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM ORŁOWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ S.C. PRZY UL. CHŁODNEJ 15,00-891 WARSZAWA ZMIANA § 18 TEKST JEDNOLITY2008-07-10 do dziś
3ZMIANA § 2; TEKST JEDNOLITY Z DN. 18.02.2010 -NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 2118/20102010-03-31 do dziś
423.03.2012 R., REPERTORIUM A NR 4311/2012, NOTARIUSZ: M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. UL. CHŁODNA 15, 00-891 WARSZAWA AKT PODPISAŁ: MARIUSZ LIS -ASESOR NOTARIALNY ZMIENIONY PARAGRAF: § 7. PKT 1. UMOWY SPÓŁKI2012-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘK2007-10-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁOTYCH2007-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLAK2008-07-10 do dziś
2. ImionaMARCIN BOHDAN2008-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH2008-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE CZŁONKA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU LUB PROKURENTA. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH BĄDŹ TRZECH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2008-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLAK2010-03-31 do dziś
2. ImionaMARCIN BOHDAN2010-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘK2007-10-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-10-23 do dziś
245 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-10-23 do dziś
351 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2007-10-23 do dziś
451 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2007-10-23 do dziś
551 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2007-10-23 do dziś
652 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2007-10-23 do dziś
770 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-23 do dziś
870 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-23 do dziś
970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-23 do dziś
1072 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-10-23 do dziś
1172 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2007-10-23 do dziś
1231 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW,2007-10-23 do dziś
1372 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2007-10-23 do dziś
1472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-10-23 do dziś
1572 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-10-23 do dziś
1672 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-10-23 do dziś
1772 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-10-23 do dziś
1874 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-10-23 do dziś
1931 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2007-10-23 do dziś
2031 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-23 do dziś
2133 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2007-10-23 do dziś
2245 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-10-23 do dziś
2345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-10-23 do dziś
2445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2007-10-23 do dziś
2545 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-10-23 do dziś
2646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2009 okres 21.09.2007 -31.12.20082009-05-08 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
3data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
4data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
5data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
7data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.09.2007 -31.12.20082009-05-08 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.09.2007 -31.12.20082009-05-08 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów