MOVATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000291245
Numer REGON: 020605466
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/21274/22/146]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020605466 NIP 89429233352009-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMOVATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WOŁOWSKA nr domu 18 kod pocztowy 51-116 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2008-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24 LIPCA 2007 R. PRZEZ NOTARIUSZA SEBASTIANA SZAFRAŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 20/21, REPERTORIUM A NR 5021/2007.2007-10-23 do dziś
216.02.2011 R., ASESOR NOTARIALNY IWONA ŁACNA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 2198/2011, ZMIENIONO ART. 2 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.2011-04-01 do dziś
326.07.2013 R., REP. A 10622/2013, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA TEFELSKA, ZASTĘPCA JOANNY DECZKOWSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5, DODANIE ART. 11 UST. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2013-09-11 do dziś
423.09.2013 NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA RYNEK 7, WE WROCŁAWIU, REP. A NR 19315/2013, UCHWAŁĄ NR 1 ZMIENIONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI W ZAKRESIE ARTYKUŁU 3 UST. 12014-02-06 do dziś
508.08.2022 R. NOTARIUSZ ANNA BEM, KANCELARIA NOTARIALNA SZAFRAŃSKI SZAFRAŃSKA I BEM NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 9248/2022, UCHWAŁĄ NR 1 ZMIENIONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI W ZAKRESIE ARTYKUŁU 2 UST. 1 I UST. 2 ORAZ ARTYKUŁU 132022-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSS CORP TECHNOLOGIES (MAURITIUS) LIMITED2012-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28.500 (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.425.000 ZŁ (JEDEN MILION CZTERYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1425000,00 ZŁ2010-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEHL2022-08-12 do dziś
2. ImionaMADHUR2022-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHILIP2022-08-12 do dziś
2. ImionaANISH2022-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHILIPOSE2022-05-23 do dziś
2. ImionaASHOK2022-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-02-06 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-02-06 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-02-06 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-02-06 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-02-06 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-02-06 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-02-06 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-02-06 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-02-06 do dziś
1082 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2016-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.10.2008 okres 24.07.2007 R.-31.03.2008 R.2008-11-06 do dziś
2data złożenia 22.10.2009 okres 01.04.2008 R.-31.03.2009 R.2009-10-27 do dziś
3data złożenia 19.04.2011 okres 01.04.2009 R. -31.03.2010 R.2011-05-10 do dziś
4data złożenia 07.09.2011 okres 01.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-09-27 do dziś
5data złożenia 07.11.2012 okres 01.04.2011 R. - 31.03.2012 R.2012-11-15 do dziś
6data złożenia 15.07.2013 okres 01.04.2012-31.03.20132013-08-08 do dziś
7data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-06-22 do dziś
8data złożenia 05.01.2016 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-02-18 do dziś
9data złożenia 13.10.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-21 do dziś
10data złożenia 08.11.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-11-28 do dziś
11data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182019-01-14 do dziś
12data złożenia 06.11.2020 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192020-11-06 do dziś
13data złożenia 21.12.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.07.2007 R.-31.03.2008 R.2008-11-06 do dziś
201.04.2008 R.-31.03.2009 R.2009-10-27 do dziś
301.04.2009 R. -31.03.2010 R.2011-05-10 do dziś
401.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-09-27 do dziś
501.04.2011 R. - 31.03.2012 R.2012-11-15 do dziś
601.04.2012-31.03.20132013-08-08 do dziś
7OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-06-22 do dziś
8OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-02-18 do dziś
9OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-21 do dziś
10OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-11-28 do dziś
11OD 01.04.2017 DO 31.03.20182019-01-14 do dziś
12OD 01.04.2018 DO 31.03.20192020-11-06 do dziś
13OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.07.2007 R.-31.03.2008 R.2008-11-06 do dziś
201.04.2008 R.-31.03.2009 R.2009-10-27 do dziś
301.04.2009 R. -31.03.2010 R.2011-05-10 do dziś
401.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-09-27 do dziś
501.04.2011 R. - 31.03.2012 R.2012-11-15 do dziś
601.04.2012-31.03.20132013-08-08 do dziś
7OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-06-22 do dziś
8OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-02-18 do dziś
9OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-21 do dziś
10OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-11-28 do dziś
11OD 01.04.2017 DO 31.03.20182019-01-14 do dziś
12OD 01.04.2018 DO 31.03.20192020-11-06 do dziś
13OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów