HG SERWIS P.KACZMAREK M.CHMARA T.RUSEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000291135
Numer REGON: 300687111
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-04-06
Sygnatura akt[RDF/375161/22/433]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHG SERWIS P.KACZMAREK M.CHMARA T.RUSEK SPÓŁKA JAWNA2007-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CHODZIESKI gmina MARGONIN miejscowość LIPINY2007-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość LIPINY ulica LIPINY nr domu 87 nr lokalu 1 kod pocztowy 64-830 poczta MARGONIN kraj POLSKA 2007-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHG SERWIS P.KACZMAREK M.CHMARA T.RUSEK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W CHODZIEŻY2007-10-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CHODZIESKI gmina CHODZIEŻ miejscowość CHODZIEŻ2007-10-23 do dziś
3. Adresmiejscowość CHODZIEŻ ulica BUSZCZAKA nr domu 5 kod pocztowy 64-800 poczta CHODZIEŻ kraj POLSKA 2008-07-04 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.07.2007 R. 23.07.2007 R. -ZMIENIONO § 3. 23.07.2007 R. -ZMIENIONO § 2 UST. 2, § 7; DODANO § 12 UST. 3, § 18 UST. 3. 01.10.2007 R. -ZMIENIONO § 18 UST. 1; USUNIĘTO § 18 UST. 2 I UST. 3.2007-10-23 do dziś
202.06.2008 R. -ZMIENIONO: § 3 PKT 2, § 6.2008-07-04 do dziś
314.05.2009 R. -ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2009-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2007-10-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2007-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2007-10-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMARA2007-10-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW RAFAŁ2007-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2007-10-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSEK2007-10-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2007-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2007-10-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2007-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2007-10-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2007-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMARA2007-10-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW RAFAŁ2007-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSEK2007-10-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2007-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-07-04 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-07-04 do dziś
326 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2008-07-04 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-07-04 do dziś
533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-07-04 do dziś
633 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-07-04 do dziś
795 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2008-07-04 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-07-04 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-07-04 do dziś
1080 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2008-07-04 do dziś
1143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-07-04 do dziś
1246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-07-04 do dziś
1346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2008-07-04 do dziś
1446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2008-07-04 do dziś
1547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-04 do dziś
1647 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-04 do dziś
1795 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2008-07-04 do dziś
1895 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2008-07-04 do dziś
1968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-07-04 do dziś
2068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-04 do dziś
2177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-07-04 do dziś
2277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-04 do dziś
2377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-04 do dziś
2477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-07-04 do dziś
2595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2008-07-04 do dziś
2671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-07-04 do dziś
2782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-07-04 do dziś
2843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-07-01 do dziś
2943 31 Z TYNKOWANIE2009-07-01 do dziś
3043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-07-01 do dziś
3143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-07-01 do dziś
3243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-07-01 do dziś
3343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-07-01 do dziś
3446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-07-01 do dziś
3543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-07-01 do dziś
3641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-07-01 do dziś
3742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-07-01 do dziś
3842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-07-01 do dziś
3942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-07-01 do dziś
4043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-07-01 do dziś
4143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-07-01 do dziś
4242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-21 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-06 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów