INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000290848
Numer REGON: 220508142
Numer NIP: 8411662729
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-04-26
Sygnatura akt[RDF/483658/23/292]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2007-10-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220508142 NIP 84116627292008-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2007-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK2007-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość LĘBORK ulica STAROMIEJSKA nr domu 26 kod pocztowy 84-300 poczta LĘBORK kraj POLSKA 2007-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.08.2007 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA DĘBSKA-MIKLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LĘBORKU, UL. CZOŁGISTÓW 27, REP. „A” NR 6058/2007, 28.09.2007 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA DĘBSKA-MIKLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LĘBORKU, UL. CZOŁGISTÓW 27, REP. „A” NR 7401/2007 ZMIANA PAR. 2.2007-10-16 do dziś
2DNIA 04.10.2013 ROKU, REPERTORIUM „A” NUMER 6061/2013, PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM MIKLIŃSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ ELŻBIETA DĘBSKA-MIKLIŃSKA & JACEK MIKLIŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W LĘBORKU, ZMIENIONO W CAŁOŚCI TREŚĆ PARAGRAFU 6 UMOWY SPÓŁKI2014-02-10 do dziś
3DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU PRZED NOTARIUSZEM MARIUSZEM BARTKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LĘBORKU, UL. STAROMIEJSKA 7A, REPERTORIUM A NUMER 3077/2016 DOKONANO ZMIANY PAR.6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PRZEDMIOTÓW DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.2016-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000250151 2007-10-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2007-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA2007-10-16 do dziś
2. ImionaANITA EWA2007-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-10-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2007-10-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2007-10-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego180.000,00 ZŁ2010-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2010-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2007-10-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2007-10-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓREGO REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES JEGO ZARZĄDU.2007-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000250151 2007-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2014-02-10 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-02-10 do dziś
377 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2014-02-10 do dziś
423 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2014-02-10 do dziś
523 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2014-02-10 do dziś
647 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2016-12-28 do dziś
246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2016-12-28 do dziś
370 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-12-28 do dziś
474 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2008 okres 16.10.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
2data złożenia 02.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-30 do dziś
3data złożenia 14.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-28 do dziś
4data złożenia 20.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-24 do dziś
5data złożenia 25.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
6data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
7data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
8data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
9data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
10data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
11data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
12data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
13data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
14data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
15data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
16data złożenia 26.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.10.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-04-30 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-05-28 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-24 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów