INTAR SEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000290718
Numer REGON: 141102122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-10
Sygnatura akt[RDF/439885/22/468]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141102122 NIP 53423686162008-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTAR SEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość PAROLE2016-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PAROLE ulica UL. SZEROKA nr domu 77 kod pocztowy 05-831 poczta PAROLE kraj POLSKA 2021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTAR SEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W FALENTACH NOWYCH2008-09-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość FALENTY NOWE2008-09-25 do dziś
3. Adresmiejscowość FALENTY NOWE ulica ROZBRAT nr domu 15 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2008-09-25 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.08.2007 R. KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA PIĄTEK WARSZAWA UL. KARATOWA 7 REPERTORIUM A 4391/20072007-10-17 do dziś
205.06.2008 R. REP. A 2529/2008, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJI PIĄTEK NOTARIUSZ W WARSZAWIE -ZMIANA PAR. 16, PAR. 17 I PAR. 19, 07.08.2008 R. REP. A 3834/2008, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJI PIĄTEK NOTARIUSZ W WARSZAWIE -ZMIANA PAR. 7 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI.2008-09-25 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04.08.2010 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ ALICJĘ PIĄTEK EMERYTOWANEGO NOTARIUSZA, ZASTĘPCĘ AGNIESZKI ZALEWSKIEJ-FOWLER NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A-3943/2010 -ZMIENIONO PAR. 6 I PAR. 142010-09-13 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.02.2011 R., REPERTORIUM A NR 739/2011, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZALEWSKA-FOWLER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KARATOWA 7 ZMIANA PAR. 8, PAR. 17, PAR. 192011-05-20 do dziś
529.09.2015 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TRZEIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2794/2015. ZMIANA TREŚCI § 3 I § 9 UMOWY SPÓŁKI2016-01-29 do dziś
631.10.2019 R., REP. A NR 6229/2019, NOTARIUSZ MARIUSZ LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W NADARZYNIE. ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2020-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZDEJCZER2007-10-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2007-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 137500 ZŁ2011-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZDEJCZER2007-10-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ2007-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112500 ZŁ2011-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2008-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU2011-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZDEJCZER2007-10-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2007-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZDEJCZER2007-10-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ2007-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-09-13 do dziś
231 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-09-13 do dziś
331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-09-13 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-09-13 do dziś
546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-09-13 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-09-13 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-09-13 do dziś
847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-13 do dziś
946 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2016-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-09-24 do dziś
2data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009- 31.12.20092010-09-24 do dziś
3data złożenia 15.09.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-14 do dziś
4data złożenia 15.09.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-14 do dziś
5data złożenia 15.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
6data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
7data złożenia 23.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
8data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
10data złożenia 14.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
13data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082010-09-24 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-14 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082010-09-24 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów