NORDEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000290694
Numer REGON: 141136871
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2021-10-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/35008/21/589]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141136871 NIP 11819222632014-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNORDEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY nr domu 2 kod pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2007 R. ZOFIA BARBARA RUTKOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE REP. A NR 1915/20072007-10-17 do dziś
208.07.2008 R., REP. A NR 6212/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 86/6, 61-715 POZNAŃ, PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY.2008-09-18 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.05.2009 R., REPERTORIUM A NR 2309/2009, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER NR LOK. 8, ZMIANA § 1 ZDANIE 2, DODANIE W § 6 USTĘPU 2A2009-05-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 6708/2009, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER NR 20 LOK. 8, ZMIANA § 3 UST. 1, 2 ORAZ 3 UMOWY SPÓŁKI2010-02-15 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.08.2010 R. REPERTORIUM A NR 3826/2010, NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 4, ZMIENIONO § 1 ZD. 2 UMOWY SPÓŁKI2010-09-21 do dziś
620.08.2015 R., REP. A NR 4979/2015, NOTARIUSZ EWELINA WACHOWSKA-GIERS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 UST. 2.2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNORDEX ENERGY B.V., W PRAWIE POLSKIM, ODPOWIEDNIO, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.772 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.386.000 ZŁ2010-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1400000,00 ZŁ2010-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2008-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOEZARSLAN2021-10-29 do dziś
2. ImionaIBRAHIM2021-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEFEBVRE2011-06-08 do dziś
2. ImionaPATRICK PIERRE2011-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWENGER2020-12-17 do dziś
2. ImionaNORBERT2020-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNACKI2017-03-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BENIAMIN2017-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELDBINDER2020-12-17 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2020-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARTMANN2020-12-17 do dziś
2. ImionaILYA TAKA2021-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPIELASZEK2019-07-15 do dziś
2. ImionaHANNA MARIA2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM2019-07-15 do dziś
21. NazwiskoVENGA2020-03-09 do dziś
2. ImionaANDREA2020-03-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM2020-03-09 do dziś
31. NazwiskoSIEGMANN2021-10-29 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2021-10-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI NORDEX POLSKA SP. Z O.O.2021-10-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-09-18 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-18 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-09-18 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-09-18 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-09-18 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-09-18 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-18 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-01-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-18 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁE USŁUGI2016-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2009 okres 30.10.2007-31.12.20082009-07-07 do dziś
2data złożenia 16.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
3data złożenia 16.01.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-23 do dziś
4data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
5data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
7data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
8data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
15data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
16data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102012-01-23 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.10.2007-31.12.20082009-07-07 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-01-23 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-08-04 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.10.2007-31.12.20082009-07-07 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-01-23 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów