HEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000290596
Numer REGON: 141139154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278257/21/449]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ODESKA nr domu 3B kod pocztowy 04-778 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z DNIA 24.05.2007 R. PRZED SŁAWOMIREM OGONKIEM NOTARIUSZEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ PRZY AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 232 REPERTORIUM A NR 3009/20072007-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPIAŁ2007-10-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WŁADYSŁAW2007-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 PLN2007-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2007-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPIAŁ2007-10-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WŁADYSŁAW2007-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOBIECKA2007-10-11 do dziś
2. ImionaMILENA EWA2007-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSIWICKI2007-10-11 do dziś
2. ImionaLESZEK2007-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2007-10-11 do dziś
21. NazwiskoKĘSICKA2007-10-11 do dziś
2. ImionaDANUTA2007-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2007-10-11 do dziś
31. NazwiskoKARWACKA CUPIAŁ2007-10-11 do dziś
2. ImionaIZABELA2007-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2007-10-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-10-11 do dziś
274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-10-11 do dziś
374 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2007-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2015 okres OD 11.10.2007 DO 31.12.20072015-03-26 do dziś
2data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-03-26 do dziś
3data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-26 do dziś
4data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-03-26 do dziś
5data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-26 do dziś
6data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-26 do dziś
7data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
8data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
9data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
10data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.10.2007 DO 31.12.20072015-03-26 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-03-26 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-26 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-03-26 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-26 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.10.2007 DO 31.12.20072015-03-26 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-03-26 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-26 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-03-26 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-26 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów