SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GOSTKOWO W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000290578
Numer REGON: 771310605
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/431352/22/187]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 7713106052007-11-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GOSTKOWO W LIKWIDACJI2007-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RS 733 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2007-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BYTOWSKI gmina BYTÓW miejscowość GOSTKOWO2007-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GOSTKOWO nr domu 7D kod pocztowy 77-114 poczta GOSTKOWO kraj POLSKA 2007-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.02.2000 R.2007-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŻYCZKOWSKI2013-02-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2013-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIAK2013-02-13 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JAN2013-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻĄDŁO2013-02-13 do dziś
2. ImionaMARZENA VIOLETTA2013-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARZYK2013-02-13 do dziś
2. ImionaMARIAN2013-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWICHERT2013-02-13 do dziś
2. ImionaHENRYK ANDRZEJ2013-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYLKA2007-11-07 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2007-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEŁSKI2007-11-07 do dziś
2. ImionaCZESŁAW LUDWIK2007-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-13 do dziś
2data złożenia 12.10.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-02-13 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-14 do dziś
4data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
5data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
6data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2006 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GOSTKOWO Z DNIA 23.06.2006 R., UCHWAŁA NR 2/2006 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GOSTKOWO Z DNIA 12.07.2006 R.2007-11-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI.2007-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHTER2013-02-13 do dziś
2. ImionaMAGDALENA IRENA2013-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów