LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000290290
Numer REGON: 871685584
Numer NIP: 8762233480
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/545953/23/938]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2007-10-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 871685584 NIP 87622334802012-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA2007-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZKI gmina GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2007-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica SKŁADOWA nr domu 2-6 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2007-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu17.09.2007 R., REPERTORIUM A NR 6484/2007, NOTARIUSZ ELŻBIETA MILAN-SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, UL. SIKORSKIEGO 382007-10-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 14.12.2007 R., REPERTORIUM A. NR 8967/2007, NOTARIUSZ ELŻBIETA MILAN-SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, ZMIENIONO: § 2, § 3 § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20 I § 22 STATUTU. DODANO: § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29 I § 30 STATUTU. USUNIĘTO: § 1 I § 21 STATUTU2008-02-15 do dziś
302.12.2009 R., REP. A NR 10124/2009, NOTARIUSZ ANNA WOJCIECHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, AL. 23 STYCZNIA 26/33-34, ZMIENIONO § 5 PKT 2 STATUTU SPÓŁKI.2010-01-06 do dziś
421.06.2012 R. -REP. A NUMER 4277/2012; NOTARIUSZ ELŻBIETA MILAN-SZYMAŃSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU PRZY UL. SIKORSKIEGO 38; W STATUCIE SPÓŁKI ZMIENIONO § 7; § 8; § 16; § 172012-07-13 do dziś
513.09.2012 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA MILAN-SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU PRZY ULICY SIKORSKIEGO 38, REPERTORIUM A NR 6429/2012, ZMIENIONO § 7 I § 8 STATUTU.2012-11-08 do dziś
612.02.2013 R., REPERTORIUM A NUMER 1149/2013, NOTARIUSZ ELŻBIETA MILAN-SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU PRZY UL. SIKORSKIEGO 38, W STATUCIE SPÓŁKI: ZMIENIONO § 7, § 8, § 17, DODANO § 16 UST. 3, UST. 4 I UST. 5.2013-04-03 do dziś
727.06.2013 R., REP. A NR 4880/2013, NOTARIUSZ ELŻBIETA MILAN-SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ELZBIETA MILAN-SZYMAŃSKA TOMASZ MILAN-SZYMAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W GRUDZIĄDZU ZMIENIONO §52013-08-09 do dziś
805.07.2018 R.; REP. A NR 7426/2018; NOTARIUSZ TADEUSZ MILAN-SZYMAŃSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU; ZMIENIONO § 19 UST. 1 ORAZ § 19 UST. 3 STATUTU.2018-08-07 do dziś
927.11.2020 R.; REP. A NR 15503/2020; NOTARIUSZ TADEUSZ MILAN-SZYMAŃSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU; DODANIE W § 5 UST. 2 PUNKTÓW OD 13) DO 19); DODANIE W § 28 USTĘPU 7; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2021-03-25 do dziś
1031.05.2021 R., REP. A NR 8317/2021, NOTARIUSZ TADEUSZ MILAN-SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU PRZY UL. SIKORSKIEGO 38. UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI I NADANO MU NOWĄ TREŚĆ.2021-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-10 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2007-10-10 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2007-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-10-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ ZGODNIE Z ART. 551 K.S.H. DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ LA RIVE M.SZYMULA P.SZOSTAK PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ LA RIVE M.SZYMULA P.SZOSTAK W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ: LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU. NOTARIUSZ ELŻBIETA MILAN-SZYMAŃSKA, REPERTORIUM A NR 6478/2007, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU.2007-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLA RIVE M.SZYMULA P.SZOSTAK SPÓŁKA JAWNA2007-10-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-10-10 do dziś
3. Numer w rejestrze0000252128 2007-10-10 do dziś
5. Numer REGON8716855842007-10-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2007-10-10 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji500000002007-10-10 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 01 ZŁ2007-10-10 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500000,00 ZŁ2007-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcji„A”2007-10-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii314800002012-11-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-04-03 do dziś
21. Nazwa serii akcji„B”2012-11-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii185200002012-11-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-11-08 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2007-10-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMULA2007-10-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STANISŁAW2007-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYMULA2018-08-07 do dziś
2. ImionaNATALIA KATARZYNA2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-07 do dziś
21. NazwiskoSZOSTAK2010-08-12 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2010-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-12 do dziś
31. NazwiskoBURLEWICZ2007-10-10 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2007-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZYMULA2021-06-14 do dziś
2. ImionaEMILIA2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-09-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-01-06 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-01-06 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-06 do dziś
446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-01-06 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-06 do dziś
620 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2013-08-09 do dziś
746 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-08-09 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-08-09 do dziś
946 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-08-09 do dziś
1020 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.12.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-02 do dziś
2data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
3data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
4data złożenia 18.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
5data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
6data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
9data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
10data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
12data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
14data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-02 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-02 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-02 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów