B-BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000290216
Numer REGON: 100409341
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-01-11
Sygnatura akt[RDF/366349/22/81]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100409341 NIP 72519559702011-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaB-BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FIGIEL nr domu 1 kod pocztowy 02-202 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 18.09.2007 R.-NOTARIUSZ ANNA WYPIORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY ULICY PIOTRKOWSKIEJ 107, REPERTORIUM A NR 3561/2007.2007-10-19 do dziś
231.10.2011 R. REP. A NR 8013/2011, NOTARIUSZ DARIUSZ RODECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU. ZMIANA § 3 I § 7.2011-11-30 do dziś
309.11.2018R., REP.A NR 8405/2018, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, ZMIANA: §3, §7 UST.1; USUNIĘCIE: §15 UST.2, §20, §21, §22, §23, §24; ZMIANA NUMERACJI: DOTYCHCZASOWY §15 UST.3 OTRZYMAŁ NUMER §15 UST.2, DOTYCHCZASOWY §25 OTRZYMAŁ NUMER §20, DOTYCHCZASOWY §26 OTRZYMAŁ NUMER §21, DOTYCHCZASOWY §27 OTRZYMAŁ NUMER §22.2019-02-26 do dziś
423.12.2019R., REP. A NR 10290/2019, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2020-02-25 do dziś
530.06.2020R., REP. A NR 31472/2020, NOTARIUSZ JOANNA KOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §5 UST.4, W §5 DODANO UST. 5, ZMIENIONO §6, W §12 DODANO UST. 2, ZMIENIONO §14 UST.22020-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2017-11-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁ2020-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAXX10GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3606884052020-09-15 do dziś
4. Numer KRS0000537032 2020-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ2020-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRNG SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3624680332020-09-15 do dziś
4. Numer KRS0000574443 2020-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ2020-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2020-09-15 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANDRZEJ2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2020-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2007-10-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2007-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2020-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2020-02-25 do dziś
210 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2020-02-25 do dziś
310 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2020-02-25 do dziś
417 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2020-02-25 do dziś
518 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2020-02-25 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-02-25 do dziś
718 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2020-02-25 do dziś
846 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2020-02-25 do dziś
946 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2008 okres 18.09.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
2data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
3data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-28 do dziś
4data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-08-22 do dziś
5data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-01 do dziś
6data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
7data złożenia 25.06.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
8data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
9data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
10data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
11data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
12data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-20 do dziś
13data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
14data złożenia 11.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.09.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-06-28 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-08-22 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-06-01 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.09.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-06-28 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-08-22 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-06-01 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów