HJBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000290125
Numer REGON: 300680830
Numer NIP: 7822409859
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504495/23/743]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHJBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica KOŁODZIEJA nr domu 11 kod pocztowy 61-070 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2007-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 WRZEŚNIA 2007 ROKU NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, UL. SOLNA 3/10, REPERTORIUM A NR 7155/2007.2007-10-05 do dziś
217.11.2009 R., REP. A NR 6446/2009, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA -JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2009-12-04 do dziś
328.03.2022 R., REP. A NR 2007/2022, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5, ZMIANA § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2022-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKI2007-10-05 do dziś
2. ImionaADAM JÓZEF2007-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ.2007-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKA2007-10-05 do dziś
2. ImionaBARBARA EWA2007-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.2007-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2009-12-04 do dziś
220 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2009-12-04 do dziś
320 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2009-12-04 do dziś
420 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2009-12-04 do dziś
520 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-04 do dziś
622 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-12-04 do dziś
738 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-12-04 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-12-04 do dziś
946 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-12-04 do dziś
1020 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2015-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 05.10.2007 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
2data złożenia 12.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-03-22 do dziś
3data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
4data złożenia 25.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-07-05 do dziś
5data złożenia 17.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
6data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
7data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
9data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
11data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
12data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
13data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
14data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
15data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.10.2007 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
201.01.2009 -31.12.2009 R.2010-03-22 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
41 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-07-05 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.10.2007 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
201.01.2009 -31.12.2009 R.2010-03-22 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
41 STYCZNIA 2011 R. -31 GRUDNIA 2011 R.2012-07-05 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR NZW/01/08/2022 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HJBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5, REPERTORIUM A NR 5269/2022 , 18.08.20222022-08-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNAWROCKI2022-08-31 do dziś
2. ImionaADAM JÓZEF2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-31 do dziś
21. NazwiskoNAWROCKA2022-08-31 do dziś
2. ImionaBARBARA EWA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR NZW/01/08/2022 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HJBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5, REPERTORIUM A NR 5269/2022 , 18.08.20222022-08-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów