BUY4NOW LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000290075
Numer REGON: 141190920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2017-11-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/91782/17/233]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2007-10-15 do dziś
3. NazwaBUY4NOW LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2007-10-15 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejBUY4NOW LIMITED PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES2017-11-23 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoTHE COMPANIES REGISTRATION OFFICE - AN OIFIG UM CHLARU CUIDEACHTAI 323428 COMPANIES REGISTRATION OFFICE2017-11-23 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGIRLANDZKIE2007-10-15 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-15 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-10-15 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica KRUCZKOWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 00-380 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-10-15 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj IRLANDIA jednostka podziału terytorialnego OKRĘG I MIASTO DUBLIN miejscowość DUBLIN ulica THE MALL BEACON COURT, BRACKEN ROAD, SANDYFORD nr domu 9 nr lokalu kod pocztowy 18 poczta DUBLIN 2007-10-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY DYREKTOR SAMODZIELNIE2007-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCULLEN2007-10-15 do dziś
2. ImionaSTEVE2007-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2007-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURDOCH2007-10-15 do dziś
2. ImionaALASDAIR2007-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2007-10-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURPHY2007-10-15 do dziś
2. ImionaDANUTA2007-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2007-10-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaVEALE2007-10-15 do dziś
2. ImionaMICHAEL2007-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2007-10-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARTIN2007-10-15 do dziś
2. ImionaLEO2007-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2007-10-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURPHY2007-10-15 do dziś
2. ImionaFRANK GERARD2007-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2007-10-15 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaO’DOHERTY2007-10-15 do dziś
2. ImionaVINCENT2007-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2007-10-15 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLDEN2007-10-15 do dziś
2. ImionaPAT2007-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2007-10-15 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOHERTY2007-10-15 do dziś
2. ImionaSHANE2007-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2007-10-15 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURRAY2007-10-15 do dziś
2. ImionaKEVIN DESMOND2007-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2007-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoMURRAY2007-10-15 do dziś
2. ImionaKEVIN DESMOND2007-10-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2007-10-15 do dziś
272 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2007-10-15 do dziś
372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-10-15 do dziś
472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-10-15 do dziś
572 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów