A.NET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000289946
Numer REGON: 141112758
Numer NIP: 5252406543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/547899/23/13]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.NET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 2 nr lokalu 31 kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.06.2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA KRUSZEWSKIEGO W WARSZAWIE, REP. A NR 9252/2007 R. AKT NOTARIALNY PODPISANY DNIA 01.08.2007 R. PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM KRUSZEWSKIM NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY BRACKIEJ 20/17. REPERTORIUM A NR 10836/2007. ZMIANA W UMOWIE SPÓŁKI W: § 2 UST. 1, § 10 UST. 3.2007-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYLIŃSKI2007-10-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2007-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH2007-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYLIŃSKI2007-10-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2007-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH2007-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2007-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 ZŁ2007-10-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2007-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYLIŃSKI2007-10-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2007-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2007-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYLIŃSKI2007-10-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2007-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-06-22 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-06-22 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-06-22 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-06-22 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-06-22 do dziś
658 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2015-06-22 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-06-22 do dziś
858 19 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-06-22 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
2data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
5data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
6data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
7data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
8data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
9data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
10data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-09 do dziś
11data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
12data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
13data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
14data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
15data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów