APTEKA „ŚW. ŁUKASZA” MARIA JANISZEWSKA-BOCIAŃSKA I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000289879
Numer REGON: 240748853
Numer NIP: 5732716120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2024-02-28
Sygnatura akt[RDF/582730/24/289]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ŚW. ŁUKASZA” MARIA JANISZEWSKA-BOCIAŃSKA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA2007-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2007-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica FOCHA nr domu 4/6 A kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2007-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.08.2007 R.2007-10-03 do dziś
225.05.2017R. ZMIENIONO §6, §7, §9, §11; DODANO §11’2017-05-31 do dziś
315.12.2022 R. ZMIENIONO § 11 UMOWY SPÓŁKI2023-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKA BOCIAŃSKA2007-10-03 do dziś
2. ImionaMARIA2007-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-10-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-10-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-10-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKI2007-10-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2007-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-10-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIAŃSKI2017-05-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSPÓLNICY: MARIA JANISZEWSKA-BOCIAŃSKA, ŁUKASZ JANISZEWSKI - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE.2017-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKA BOCIAŃSKA2007-10-03 do dziś
2. ImionaMARIA2007-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKI2007-10-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2007-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-05-31 do dziś
232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2017-05-31 do dziś
347 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-31 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-31 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-31 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-31 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-31 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-05-31 do dziś
973 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2017-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3data złożenia 28.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
4data złożenia 30.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
5data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
8data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
9data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
10data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
11data złożenia 28.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów