SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDWAB” W NOWEJ RUDZIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000289850
Numer REGON: 890009807
Numer NIP: 8851009666
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-04-28
Sygnatura akt[RDF/378643/22/56]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 890009807 NIP 88510096662013-06-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDWAB” W NOWEJ RUDZIE2007-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 281 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY2007-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość NOWA RUDA2007-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA RUDA ulica NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 9 A kod pocztowy 57-400 poczta NOWA RUDA kraj POLSKA 2007-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DNIA 30-07-1991 R. -UCHWALONO STATUT ZAŁOŻYCIELSKI; DNIA 23-02-2007 R. -UCHWALNONO NOWY STATUT; DNIA 24-09-2007 R. ZMIENIONO: § 22 UST. 4; WYKREŚLONO: § 14 UST. 5;2007-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB PRZEZ DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.2007-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROSIEK2008-08-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ZBIGNIEW2008-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-08-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻEWICZ2008-08-06 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JÓZEF2008-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURYN2007-10-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLIŃSKI2007-10-02 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW MACIEJ2007-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-02 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-02 do dziś
370 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-10-02 do dziś
491 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-02 do dziś
570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-06-03 do dziś
2data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-06-03 do dziś
3data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-06-03 do dziś
4data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-06-03 do dziś
5data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-06-03 do dziś
6data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
7data złożenia 25.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
8data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
9data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
10data złożenia 18.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
11data złożenia 06.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-06 do dziś
12data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
13data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
14data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
15data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 - 31.12.20072013-06-03 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082013-06-03 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-06-03 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-06-03 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-06-03 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 - 31.12.20072013-06-03 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082013-06-03 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-06-03 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-06-03 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-06-03 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów