BUDORAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000289500
Numer REGON: 141084507
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-08-23
Sygnatura akt[RDF/325027/21/729]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141084507 NIP 52725560622015-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDORAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŁOMIAŃSKA nr domu 5A kod pocztowy 01-685 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDORAMADER@GMAIL.COM2012-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 11202/2007 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ARTUR KĘDZIERSKI WOJCIECH SZCZYPKOWSKI W WARSZAWIE UL. ŁUCKA 18 LOK. 12 W DNIU 20.08.2007 ROKU.2007-10-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 16.05.2008 R., REP. A NR 7570/2008 W KANCELARII NOTARIALNEJ ARTUR KĘDZIERSKI, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 18 LOK.12. ZMIANIE ULEGŁ § 6 UMOWY SPÓŁKI, DODANO W PKT 1 PODP.: Ł, M, N.2008-09-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ BEATY BRYDAK, 05-500 PIASECZNO, UL. PUŁAWSKA 45 LOK.48, REP. A 214/2010 W DNIU 02.02.2010 R. DOKONANO ZMIANY § 3 UMOWY SPÓŁKI.2010-02-23 do dziś
4W DNIU 24.04.2012 ROKU, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA NAMIELSKIEGO, REPERTORIUM A NR 1135/2012, DOKONANO ZMIANY W PARAGRAFACH 3, 6, 9 UMOWY SPÓŁKI.2012-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIECZKO2012-07-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ EDWARD2012-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.950,00 ZŁ2016-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASA2016-03-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2016-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.050,00 ZŁ2016-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKA2016-03-14 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2016-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU.2007-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKA2017-01-31 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2017-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOLASA2016-03-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2016-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-03-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-07-27 do dziś
246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2016-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2016-03-14 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-14 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-03-14 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-14 do dziś
516 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2016-03-14 do dziś
616 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2016-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
2data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-26 do dziś
3data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
4data złożenia 03.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-21 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
6data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
8data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
9data złożenia 30.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
10data złożenia 23.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
11data złożenia 23.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-08-26 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-11-21 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-07-27 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów