BOOKING.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000288695
Numer REGON: 140995477
Numer NIP: 5252398341
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-05-09
Sygnatura akt[RDF/380023/22/41]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140995477 NIP 52523983412013-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKING.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 25 kod pocztowy 00-021 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.2007 R., NOTARIUSZ MAREK MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 3628/2007. 04.09.2007 R., NOTARIUSZ MAREK MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 6451/2007, ZMIANA § 10.3.2007-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOKING. COM INTERNATIONAL B.V.2013-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2013-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2021-12-14 do dziś
2. ImionaCARLO2021-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROPP2021-01-15 do dziś
2. ImionaDOUGLAS SPENCER2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKER2019-04-03 do dziś
2. ImionaDAVID2019-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-02 do dziś
273 1 REKLAMA2015-06-02 do dziś
382 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-06-02 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-06-02 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2009 okres 04.06.2007 -31.12.20072009-09-03 do dziś
2data złożenia 18.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
3data złożenia 21.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
4data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
5data złożenia 10.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
6data złożenia 27.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
7data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
8data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
9data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
10data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
11data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
12data złożenia 18.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-19 do dziś
13data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14data złożenia 09.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.06.2007 -31.12.20072009-09-03 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.06.2007 -31.12.20072009-09-03 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów