CSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000288625
Numer REGON: 020806213
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-05-19
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/5190/20/347]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica TĘCZOWA nr domu 57 nr lokalu 103 kod pocztowy 53-601 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2007-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2007 R. -NOTARIUSZ ANNA KORTA-SZAREK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 6/3; REPERTORIUM A NR 2807/2007. 12.10.2007 R., NOTARIUSZ ANNA KORTA-SZAREK; KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; UL. ŚWIEBODZKA 6/3; REPERTORIUM A NR 3425/2007; ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2007-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELER2007-10-19 do dziś
2. ImionaLESZEK RYSZARD2007-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWICKI2007-10-19 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2007-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU2007-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELER2007-10-19 do dziś
2. ImionaLESZEK RYSZARD2007-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2007-10-19 do dziś
252 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2007-10-19 do dziś
352 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-19 do dziś
452 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2007-10-19 do dziś
552 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2007-10-19 do dziś
652 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2007-10-19 do dziś
752 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2007-10-19 do dziś
852 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2007-10-19 do dziś
952 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2007-10-19 do dziś
1052 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2007-10-19 do dziś
1152 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2007-10-19 do dziś
1252 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2007-10-19 do dziś
1352 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2007-10-19 do dziś
1452 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2007-10-19 do dziś
1552 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2007-10-19 do dziś
1652 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-10-19 do dziś
1752 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-19 do dziś
1850 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-10-19 do dziś
1950 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-10-19 do dziś
2063 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2007-10-19 do dziś
2163 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2007-10-19 do dziś
2263 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2007-10-19 do dziś
2352 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2007-10-19 do dziś
2474 40 Z REKLAMA2007-10-19 do dziś
2572 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-10-19 do dziś
2672 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2007-10-19 do dziś
2772 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2007-10-19 do dziś
2872 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-10-19 do dziś
2972 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-10-19 do dziś
3072 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-10-19 do dziś
3192 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2007-10-19 do dziś
3292 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2007-10-19 do dziś
3392 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2007-10-19 do dziś
3452 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2007-10-19 do dziś
3570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-19 do dziś
3670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-19 do dziś
3770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-19 do dziś
3870 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-10-19 do dziś
3970 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-10-19 do dziś
4064 20 C TRANSMISJA DANYCH2007-10-19 do dziś
4164 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2007-10-19 do dziś
4293 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-19 do dziś
4374 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2007-10-19 do dziś
4474 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2007-10-19 do dziś
4552 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2007-10-19 do dziś
4674 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-19 do dziś
4722 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2007-10-19 do dziś
4822 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2007-10-19 do dziś
4952 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-10-19 do dziś
5052 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2007-10-19 do dziś
5152 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2007-10-19 do dziś
5252 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2007-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów