TALSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000288591
Numer REGON: 220481489
Numer NIP: 9570979362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu75Data dokonania wpisu2024-06-03
Sygnatura akt[RDF/608647/24/154]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2007-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica MARYNARKI POLSKIEJ nr domu 98 kod pocztowy 80-557 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2007-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110-09-2007 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MARIĘ PASZKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, UL. SZEROKA NR 29/2, REPERTORIUM A NR 3654/20072007-09-13 do dziś
227.03.2008 REP. A NR 1041/2008 R. NOTARIUSZ MARIA PASZKIEWICZ 80-835 GDAŃSK, UL. SZEROKA 29/2 1) § 6 A -ZMIANA2008-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJNAR2007-09-13 do dziś
2. ImionaMARIA2007-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały460 ŁĄCZNA WARTOŚĆ 46.000 PLN2007-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2008-04-07 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2008-04-07 do dziś
333 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2008-04-07 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-04-07 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-04-07 do dziś
642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2008-04-07 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-04-07 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-04-07 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-04-07 do dziś
1025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2008 okres 13.09.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
2data złożenia 23.04.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-08 do dziś
3data złożenia 23.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
4data złożenia 29.11.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-12-14 do dziś
5data złożenia 29.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-14 do dziś
6data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
7data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-02 do dziś
8data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
9data złożenia 04.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
10data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
12data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
14data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
15data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
16data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
17data złożenia 03.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.09.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-06-08 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102012-12-14 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-12-14 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-02 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.09.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-06-08 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102012-12-14 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-12-14 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-02 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji14.04.2015 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TALSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI. NOTARIUSZ ANNA KUŻALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY UL. MŚCIWOJA 9/8, REPERTORIUM A NR 594/20152015-04-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SKŁADA OŚWIADCZENIE I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2015-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoRUSIECKI2015-04-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANTONI2015-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności14.04.2015 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TALSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI. NOTARIUSZ ANNA KUŻALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY UL. MŚCIWOJA 9/8, REPERTORIUM A NR 594/20152015-04-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów