A.JING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000288144
Numer REGON: 141071829
Numer NIP: 1231120868
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2016-08-22
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/28313/16/428]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141071829 NIP 12311208682008-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.JING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2007-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 16 A nr lokalu H3/J16-J18 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2009-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.2007 RYSZARD DOMŻAŁ -NOTARIUSZ W RASZYNIE REPERTORIUM A NUMER 7418/20072007-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaXU2008-09-08 do dziś
2. ImionaXIN2008-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 ZŁ2008-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLI2014-03-28 do dziś
2. ImionaXUANYAN2014-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 ZŁ2014-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2007-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLI2011-05-26 do dziś
2. ImionaKUNPING2011-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2007-09-07 do dziś
251 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2007-09-07 do dziś
352 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-09-07 do dziś
452 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-09-07 do dziś
552 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2007-09-07 do dziś
652 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2007-09-07 do dziś
752 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2007-09-07 do dziś
852 27 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-09-07 do dziś
952 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2007-09-07 do dziś
1052 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2007-09-07 do dziś
1152 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2007-09-07 do dziś
1251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2007-09-07 do dziś
1352 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2007-09-07 do dziś
1452 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-09-07 do dziś
1552 48 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-09-07 do dziś
1652 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2007-09-07 do dziś
1752 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2007-09-07 do dziś
1852 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-09-07 do dziś
1955 30 A RESTAURACJE2007-09-07 do dziś
2055 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2007-09-07 do dziś
2155 40 Z BARY2007-09-07 do dziś
2255 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2007-09-07 do dziś
2351 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2007-09-07 do dziś
2460 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2007-09-07 do dziś
2551 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2007-09-07 do dziś
2651 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2007-09-07 do dziś
2751 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-09-07 do dziś
2851 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2007-09-07 do dziś
2951 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-09-07 do dziś
3051 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2007-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
2data złożenia 03.08.2009 okres 15.09.2007 -31.12.20072009-09-09 do dziś
3data złożenia 24.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
4data złożenia 10.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
5data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
6data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
7data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
9data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
215.09.2007 -31.12.20072009-09-09 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
215.09.2007 -31.12.20072009-09-09 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów