BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000288110
Numer REGON: 200158261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[RDF/422329/22/875]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2022-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ELEKTRYCZNA nr domu 1/3 nr lokalu 212 kod pocztowy 15-080 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2022-02-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSTANOK.DE@GMAIL.COM2022-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.08.2007 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A 4836/07 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDZELIA2014-05-08 do dziś
2. ImionaDZMITRY2014-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1500,00 ZŁ2007-09-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDZELIA2014-05-08 do dziś
2. ImionaDZMITRY2014-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2014-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLEMESHEVSKI2007-09-10 do dziś
2. ImionaILIA2007-09-10 do dziś
21. NazwiskoLEMESHEVSKAYA2007-09-10 do dziś
2. ImionaELENA2007-09-10 do dziś
31. NazwiskoIOSKA MYSTKOWSKA2007-09-10 do dziś
2. ImionaALENA2007-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 98 PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2007-09-10 do dziś
236 12 PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁYCH.2007-09-10 do dziś
336 13 PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2007-09-10 do dziś
436 14 PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁYCH2007-09-10 do dziś
545 21 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH.2007-09-10 do dziś
645 22 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-09-10 do dziś
745 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2007-09-10 do dziś
845 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-09-10 do dziś
945 32 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-09-10 do dziś
1045 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2007-09-10 do dziś
1145 34 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-09-10 do dziś
1220 10 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH.2007-09-10 do dziś
1345 41 TYNKOWANIE2007-09-10 do dziś
1445 42 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2007-09-10 do dziś
1545 43 WYKŁADANIE PODŁÓG I ŚCIAN2007-09-10 do dziś
1645 44 MALOWANIE I SZKLENIE2007-09-10 do dziś
1745 45 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-09-10 do dziś
1850 10 SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2007-09-10 do dziś
1950 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2007-09-10 do dziś
2050 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2007-09-10 do dziś
2151 13 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2007-09-10 do dziś
2251 14 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH.2007-09-10 do dziś
2320 20 PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWANYCH, PŁYT I SKLEJEK.2007-09-10 do dziś
2451 15 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2007-09-10 do dziś
2551 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2007-09-10 do dziś
2651 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO.2007-09-10 do dziś
2751 54 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA.2007-09-10 do dziś
2851 85 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2007-09-10 do dziś
2951 87 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU I HANDLU2007-09-10 do dziś
3051 90 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-09-10 do dziś
3152 44 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI.2007-09-10 do dziś
3252 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-09-10 do dziś
3355 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA.2007-09-10 do dziś
3420 40 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2007-09-10 do dziś
3555 52 CATERING.2007-09-10 do dziś
3660 23 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY2007-09-10 do dziś
3760 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2007-09-10 do dziś
3863 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-09-10 do dziś
3974 40 REKLAMA2007-09-10 do dziś
4074 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2007-09-10 do dziś
4174 70 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-09-10 do dziś
4220 51 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2007-09-10 do dziś
4328 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH2007-09-10 do dziś
4429 24 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2007-09-10 do dziś
4529 56 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2007-09-10 do dziś
4636 11 PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2007-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2008 okres 2007 ROK2008-08-26 do dziś
2data złożenia 05.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
3data złożenia 05.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
4data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-08-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-08-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów