„EXCELLENT LODGING LTD.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000287932
Numer REGON: 100388283
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-05-24
Sygnatura akt[RDF/293193/21/801]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100388283 NIP 72519508082015-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXCELLENT LODGING LTD.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 21 kod pocztowy 93-493 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 18.07.2007 R., NOTARIUSZ ANNA WYPIORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2447/2007.2007-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA I DOTACJI PRO-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3632690572019-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000593166 2019-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700 ZŁOTYCH2019-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAJDA MIKUŁA2019-10-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA EDYTA2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały666 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.300 ZŁOTYCH2019-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAJDA MIKUŁA2019-10-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA EDYTA2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘCKI2015-11-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-30 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.10.2015 okres OD 18.07.2007 DO 31.12.20082015-11-30 do dziś
2data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-11-30 do dziś
3data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-30 do dziś
4data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-30 do dziś
5data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-30 do dziś
6data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
7data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
8data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-21 do dziś
9data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-21 do dziś
10data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
11data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
12data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-24 do dziś
13data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.07.2007 DO 31.12.20082015-11-30 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-11-30 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-30 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-30 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.07.2007 DO 31.12.20082015-11-30 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-11-30 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-30 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-30 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów