HIGH TECHNOLOGY MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000287923
Numer REGON: 240846432
Numer NIP: 6312550386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-09-14
Sygnatura akt[RDF/329646/21/267]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH TECHNOLOGY MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2019-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. CIESIELSKA nr domu 16 kod pocztowy 44-151 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.07.2007 R., NOTARIUSZ AGATA SERAFIN, KANCELARAI NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 3549/2007 SPROSTOWANY PRZEZ NOTARIUSZ AGATĘ SERAFIN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GLIWICACH AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 13.07.2007 R., REP. A NR 3774/2007 R. SPROSTOWANO POSTANOWIENIA W PAR. 8 UST. 1.B), PAR. 8 UST. 2, PAR. 20.2007-09-18 do dziś
207.10.2016 R. NOTARIUSZ AGATA SERAFIN, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM A NR 2049/2016 - ZMIENIONO § 62016-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGRZYN2007-09-18 do dziś
2. ImionaADAM MICHAŁ2007-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały116.793 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.839.650,00;-ZŁ2019-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6147000,00 ZŁ2008-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16097000,00 ZŁ2008-03-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZLONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2007-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGRZYN2007-09-18 do dziś
2. ImionaADAM MICHAŁ2007-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDZIĘBOR2020-04-16 do dziś
2. ImionaLUCYNA AGNIESZKA2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM2020-04-16 do dziś
21. NazwiskoBOREK2020-04-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM2020-04-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-11-24 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-11-24 do dziś
346 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2016-11-24 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-11-24 do dziś
572 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-11-24 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-11-24 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2009 okres 01.03.2008 -28.02.20092009-08-12 do dziś
2data złożenia 09.09.2010 okres 01.03.2009 -28.02.20102010-09-20 do dziś
3data złożenia 06.09.2011 okres 01.03.2010 -28.02.20112011-10-07 do dziś
4data złożenia 13.09.2012 okres 01.03.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
5data złożenia 10.09.2013 okres 01.03.2012 - 28.02.20132013-09-23 do dziś
6data złożenia 10.09.2014 okres OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-10-29 do dziś
7data złożenia 11.09.2015 okres OD 01.03.2014 DO 28.02.20152016-02-15 do dziś
8data złożenia 09.09.2016 okres OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-11-24 do dziś
9data złożenia 13.09.2017 okres OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-12-14 do dziś
10data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.03.2017 DO 28.02.20182018-09-11 do dziś
11data złożenia 12.09.2019 okres OD 01.03.2018 DO 28.02.20192019-09-12 do dziś
12data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.03.2019 DO 29.02.20202020-09-07 do dziś
13data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.03.2020 DO 28.02.20212021-09-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.03.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
201.03.2012 - 28.02.20132013-09-23 do dziś
3OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-10-29 do dziś
4OD 01.03.2014 DO 28.02.20152016-02-15 do dziś
5OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-11-24 do dziś
6OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-12-14 do dziś
7OD 01.03.2017 DO 28.02.20182018-09-11 do dziś
8OD 01.03.2018 DO 28.02.20192019-09-12 do dziś
9OD 01.03.2019 DO 29.02.20202020-09-07 do dziś
10OD 01.03.2020 DO 28.02.20212021-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2008 -28.02.20092009-08-12 do dziś
201.03.2009 -28.02.20102010-09-20 do dziś
301.03.2010 -28.02.20112011-10-07 do dziś
401.03.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
501.03.2012 - 28.02.20132013-09-23 do dziś
6OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-10-29 do dziś
7OD 01.03.2014 DO 28.02.20152016-02-15 do dziś
8OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-11-24 do dziś
9OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-12-14 do dziś
10OD 01.03.2017 DO 28.02.20182018-09-11 do dziś
11OD 01.03.2018 DO 28.02.20192019-09-12 do dziś
12OD 01.03.2019 DO 29.02.20202020-09-07 do dziś
13OD 01.03.2020 DO 28.02.20212021-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2008 -28.02.20092009-08-12 do dziś
201.03.2009 -28.02.20102010-09-20 do dziś
301.03.2010 -28.02.20112011-10-07 do dziś
401.03.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
501.03.2012 - 28.02.20132013-09-23 do dziś
6OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-10-29 do dziś
7OD 01.03.2014 DO 28.02.20152016-02-15 do dziś
8OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-11-24 do dziś
9OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-12-14 do dziś
10OD 01.03.2017 DO 28.02.20182018-09-11 do dziś
11OD 01.03.2018 DO 28.02.20192019-09-12 do dziś
12OD 01.03.2019 DO 29.02.20202020-09-07 do dziś
13OD 01.03.2020 DO 28.02.20212021-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów