BA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000287706
Numer REGON: 300720831
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252722/20/909]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300720831 NIP 78916945212008-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 8957/2007 SPORZĄDZONY W DNIU 15 MAJA 2007 ROKU PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM KOLASĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ MIESZCZĄCEJ SIĘ W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 26.2007-09-05 do dziś
202.07.2008 R., REP. A NR 11434/2008, NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 2, § 4 UMOWY SPÓŁKI.2008-07-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.08.2012 R., NOTARIUSZ ILONA TERESA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2246/2012 - ZMIENIONO: § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2012-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUSINESS AUDIT BIURO USŁUG AUDYTORSKICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6346269412007-09-05 do dziś
4. Numer KRS0000220470 2007-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.000,00 ZŁ2007-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2007-09-05 do dziś
2. ImionaJACEK2007-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2008-07-24 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2008-07-24 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-07-24 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-07-24 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-07-24 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-07-24 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2008-07-24 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-07-24 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-07-24 do dziś
1058 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2008-07-24 do dziś
1158 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2008-07-24 do dziś
1258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2008-07-24 do dziś
1358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-07-24 do dziś
1458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2008-07-24 do dziś
1559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-07-24 do dziś
1659 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-07-24 do dziś
1761 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2008-07-24 do dziś
1862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-07-24 do dziś
1962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-07-24 do dziś
2062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-07-24 do dziś
2163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-07-24 do dziś
2263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-07-24 do dziś
2363 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2008-07-24 do dziś
2463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-24 do dziś
2564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-07-24 do dziś
2664 91 Z LEASING FINANSOWY2008-07-24 do dziś
2764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-24 do dziś
2866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-24 do dziś
2966 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2008-07-24 do dziś
3066 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-07-24 do dziś
3168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-07-24 do dziś
3268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-24 do dziś
3368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-07-24 do dziś
3468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-07-24 do dziś
3570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-07-24 do dziś
3671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-07-24 do dziś
3772 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2008-07-24 do dziś
3872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-07-24 do dziś
3973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-07-24 do dziś
4073 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2008-07-24 do dziś
4173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-07-24 do dziś
4273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-07-24 do dziś
4373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-07-24 do dziś
4473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-07-24 do dziś
4574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-07-24 do dziś
4674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2008-07-24 do dziś
4774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-07-24 do dziś
4874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-24 do dziś
4977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-07-24 do dziś
5077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-24 do dziś
5177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2008-07-24 do dziś
5277 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-07-24 do dziś
5377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-07-24 do dziś
5477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-07-24 do dziś
5577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-24 do dziś
5677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-07-24 do dziś
5778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-07-24 do dziś
5878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-07-24 do dziś
5978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-07-24 do dziś
6079 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-24 do dziś
6181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2008-07-24 do dziś
6281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-07-24 do dziś
6381 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-07-24 do dziś
6481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2008-07-24 do dziś
6582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2008-07-24 do dziś
6682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2008-07-24 do dziś
6782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2008-07-24 do dziś
6882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-07-24 do dziś
6982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-24 do dziś
7085 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2008-07-24 do dziś
7193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-07-24 do dziś
7293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-07-24 do dziś
7393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-07-24 do dziś
7495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2008-07-24 do dziś
7595 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2008-07-24 do dziś
7696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-07-24 do dziś
7796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-24 do dziś
7862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-07-24 do dziś
7964 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-07-24 do dziś
8070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-07-24 do dziś
8170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-07-24 do dziś
8217 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2008-07-24 do dziś
8318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2008-07-24 do dziś
8418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2008-07-24 do dziś
8518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2008-07-24 do dziś
8618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-07-24 do dziś
8726 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2008-07-24 do dziś
8833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-07-24 do dziś
8943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-07-24 do dziś
9043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-07-24 do dziś
9143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-24 do dziś
9245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-07-24 do dziś
9345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-24 do dziś
9445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-24 do dziś
9545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-24 do dziś
9645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-24 do dziś
9746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-07-24 do dziś
9846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2008-07-24 do dziś
9946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-07-24 do dziś
10046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2008-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-25 do dziś
2data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-29 do dziś
3data złożenia 28.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-03 do dziś
4data złożenia 22.09.2011 okres 2010 ROK2011-10-18 do dziś
5data złożenia 06.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
6data złożenia 05.08.2013 okres 2012 ROK2013-08-27 do dziś
7data złożenia 02.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
8data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
9data złożenia 04.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
10data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
11data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
12data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
13data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-07-25 do dziś
22008 ROK2009-07-29 do dziś
32009 ROK2010-09-03 do dziś
42010 ROK2011-10-18 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
62012 ROK2013-08-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-07-25 do dziś
22008 ROK2009-07-29 do dziś
32009 ROK2010-09-03 do dziś
42010 ROK2011-10-18 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
62012 ROK2013-08-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów