„L&S POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000287443
Numer REGON: 141103280
Numer NIP: 1080006085
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-05-29
Sygnatura akt[RDF/491354/23/59]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141103280 NIP 10800060852014-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L&S POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2017-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 16 nr lokalu HALA1/ C31 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2019-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.08.2007 R. -MIROSŁAWA STACHYRA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A-7198/2007.2007-08-31 do dziś
223.01.2017 R., RAFAŁ WANDOR - NOTARIUSZ W RASZYNIE, REP. A NR 540/2017, ZMIENIONO § 3 I § 7.2017-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIANG2018-10-11 do dziś
2. ImionaFUWEI2018-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁOTYCH2018-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYU2018-10-11 do dziś
2. ImionaXINPING2018-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000 ZŁOTYCH2018-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANG2019-05-09 do dziś
2. ImionaYUNZONG2019-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-03-26 do dziś
251 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2015-03-26 do dziś
351 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2015-03-26 do dziś
451 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-03-26 do dziś
551 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-03-26 do dziś
651 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2015-03-26 do dziś
751 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-03-26 do dziś
863 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2015-03-26 do dziś
974 40 Z REKLAMA2015-03-26 do dziś
1046 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2017-03-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-03-28 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-03-28 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-28 do dziś
447 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-28 do dziś
547 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-28 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-03-28 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-03-28 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2017-03-28 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2009 okres 05.12.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
2data złożenia 04.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
3data złożenia 06.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-04 do dziś
4data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
5data złożenia 09.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
6data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
7data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-07 do dziś
8data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
9data złożenia 23.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
10data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
11data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
12data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
13data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
14data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
15data złożenia 29.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.12.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-04 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.12.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-04 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów