„BOT ENERGIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000287309
Numer REGON: 190443201
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-12-07
Sygnatura akt[RDF/918184/18/503]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1904432012007-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOT ENERGIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 9905 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2007-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2007-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica GROBLA I nr domu 5/7 nr lokalu 5 kod pocztowy 80-834 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2007-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 9 LIPCA 2007 ROKU PRZED NOTARIUSZEM WITOLDEM OGIEGŁO, W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. DMOWSKIEGO 15/7, REPERTORIUM A NR 8981/2007; ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 5, PAR. 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR,.17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI; UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO I WPROWADZENIE NOWEGO PODZIAŁU NA ROZDZIAŁY ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2007-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADLIŃSKI2007-08-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2007-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ2007-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPYCIŃSKI2007-08-28 do dziś
2. ImionaBENEDYKT2007-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ2007-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANAŚ2007-08-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ALEKSANDER2007-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ2007-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2007-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM.2007-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADLIŃSKI2007-08-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2007-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPYCIŃSKI2007-08-28 do dziś
2. ImionaBENEDYKT2007-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANAŚ2007-08-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ALEKSANDER2007-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2007-08-28 do dziś
228 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2007-08-28 do dziś
328 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2007-08-28 do dziś
428 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2007-08-28 do dziś
528 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2007-08-28 do dziś
628 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2007-08-28 do dziś
728 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2007-08-28 do dziś
829 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2007-08-28 do dziś
929 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-28 do dziś
1029 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH2007-08-28 do dziś
1129 42 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU2007-08-28 do dziś
1228 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2007-08-28 do dziś
1329 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA2007-08-28 do dziś
1429 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2007-08-28 do dziś
1531 10 A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-08-28 do dziś
1631 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW,2007-08-28 do dziś
1731 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-08-28 do dziś
1831 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2007-08-28 do dziś
1931 61 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-28 do dziś
2031 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-08-28 do dziś
2131 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-28 do dziś
2233 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-08-28 do dziś
2328 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2007-08-28 do dziś
2437 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2007-08-28 do dziś
2537 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2007-08-28 do dziś
2640 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2007-08-28 do dziś
2740 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2007-08-28 do dziś
2840 13 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2007-08-28 do dziś
2940 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2007-08-28 do dziś
3040 22 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2007-08-28 do dziś
3140 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2007-08-28 do dziś
3240 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2007-08-28 do dziś
3341 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-08-28 do dziś
3428 30 A PRODUKCJA WYTWORNIC PARY2007-08-28 do dziś
3541 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY2007-08-28 do dziś
3645 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2007-08-28 do dziś
3745 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2007-08-28 do dziś
3845 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-08-28 do dziś
3945 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-08-28 do dziś
4045 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-08-28 do dziś
4145 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2007-08-28 do dziś
4245 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-08-28 do dziś
4345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2007-08-28 do dziś
4445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-08-28 do dziś
4528 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ2007-08-28 do dziś
4645 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2007-08-28 do dziś
4745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2007-08-28 do dziś
4845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2007-08-28 do dziś
4945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2007-08-28 do dziś
5045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2007-08-28 do dziś
5145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-08-28 do dziś
5245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2007-08-28 do dziś
5345 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2007-08-28 do dziś
5445 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2007-08-28 do dziś
5545 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2007-08-28 do dziś
5628 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2007-08-28 do dziś
5745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2007-08-28 do dziś
5845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2007-08-28 do dziś
5945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2007-08-28 do dziś
6045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2007-08-28 do dziś
6145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-08-28 do dziś
6245 41 Z TYNKOWANIE2007-08-28 do dziś
6345 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2007-08-28 do dziś
6445 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2007-08-28 do dziś
6545 43 B SZTUKATORSTWO2007-08-28 do dziś
6645 44 A MALOWANIE2007-08-28 do dziś
6728 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2007-08-28 do dziś
6845 44 B SZKLENIE2007-08-28 do dziś
6945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-08-28 do dziś
7045 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-08-28 do dziś
7150 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-08-28 do dziś
7251 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2007-08-28 do dziś
7351 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2007-08-28 do dziś
7451 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2007-08-28 do dziś
7551 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-08-28 do dziś
7652 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-08-28 do dziś
7752 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2007-08-28 do dziś
7828 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2007-08-28 do dziś
7952 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-08-28 do dziś
8052 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-28 do dziś
8160 30 Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY2007-08-28 do dziś
8265 21 Z LEASING FINANSOWY2007-08-28 do dziś
8365 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2007-08-28 do dziś
8465 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-08-28 do dziś
8567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-28 do dziś
8673 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2007-08-28 do dziś
8774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-08-28 do dziś
8874 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-08-28 do dziś
8928 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2007-08-28 do dziś
9074 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-08-28 do dziś
9174 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-08-28 do dziś
9274 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-28 do dziś
9390 01 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2007-08-28 do dziś
9490 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2007-08-28 do dziś
9590 03 Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA2007-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.01.2013 okres 28.08.2007 - 31.12.20072013-02-20 do dziś
2data złożenia 28.01.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-02-20 do dziś
3data złożenia 28.01.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-02-20 do dziś
4data złożenia 28.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-20 do dziś
5data złożenia 13.02.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-03-04 do dziś
6data złożenia 20.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-09 do dziś
7data złożenia 20.03.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-09 do dziś
8data złożenia 23.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
9data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
10data złożenia 07.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-07 do dziś
11data złożenia 07.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.08.2007 - 31.12.20112013-02-20 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-03-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-09 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-07 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.08.2007 - 31.12.20072013-02-20 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082013-02-20 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-02-20 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-02-20 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-03-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-09 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów