BUDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000286887
Numer REGON: 240688430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-08-27
Sygnatura akt[RDF/325854/21/845]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2406884302007-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JAWORZNO gmina JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2015-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZNO ulica UL. ELIZY ORZESZKOWEJ nr domu 2H kod pocztowy 43-630 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2015-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103 LIPCA 2007 R. NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO; KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26; REP. A 5431/20072007-08-31 do dziś
214.04.2010, REP. A NR 3159/2010, NTOARIUSZ KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH PRZY ULICY POWSTAŃCÓW 3 ZMIENIONO PAR. 7.12010-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEŁ2007-08-31 do dziś
2. ImionaKONRAD PIOTR2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ2014-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALASZCZYK2007-08-31 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JÓZEF2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ2014-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALADYN2007-08-31 do dziś
2. ImionaMARCIN2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWALASZCZYK2007-08-31 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JÓZEF2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-08-31 do dziś
21. NazwiskoKOZIEŁ2007-08-31 do dziś
2. ImionaKONRAD PIOTR2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-08-31 do dziś
31. NazwiskoBIEGACZ2014-09-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ STANISŁAW2014-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-09-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-10-07 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-10-07 do dziś
346 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-10-07 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-10-07 do dziś
547 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-10-07 do dziś
1047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-10-07 do dziś
1152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-10-07 do dziś
1252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-10-07 do dziś
1355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-10-07 do dziś
1455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-10-07 do dziś
1555 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2010-10-07 do dziś
1655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-10-07 do dziś
1756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-10-07 do dziś
1856 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-10-07 do dziś
1956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-10-07 do dziś
2056 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-10-07 do dziś
2156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-10-07 do dziś
2258 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-10-07 do dziś
2358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-10-07 do dziś
2458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-10-07 do dziś
2563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-10-07 do dziś
2663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-10-07 do dziś
2763 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-10-07 do dziś
2863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-07 do dziś
2968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-07 do dziś
3068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-07 do dziś
3168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-10-07 do dziś
3268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-10-07 do dziś
3370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-10-07 do dziś
3470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-10-07 do dziś
3571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-10-07 do dziś
3671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-07 do dziś
3773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-10-07 do dziś
3873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-10-07 do dziś
3973 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-10-07 do dziś
4073 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-10-07 do dziś
4173 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-10-07 do dziś
4273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-10-07 do dziś
4374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-07 do dziś
4477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-10-07 do dziś
4577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-07 do dziś
4677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-10-07 do dziś
4777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-07 do dziś
4879 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2010-10-07 do dziś
4979 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-10-07 do dziś
5079 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-10-07 do dziś
5179 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-10-07 do dziś
5279 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2010-10-07 do dziś
5379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-07 do dziś
5480 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-10-07 do dziś
5581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-10-07 do dziś
5696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-07 do dziś
5718 11 Z DRUKOWANIE GAZET2010-10-07 do dziś
5818 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-10-07 do dziś
5918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-10-07 do dziś
6025 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-10-07 do dziś
6125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-10-07 do dziś
6228 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2010-10-07 do dziś
6333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-10-07 do dziś
6433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-10-07 do dziś
6541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-07 do dziś
6641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-10-07 do dziś
6742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-10-07 do dziś
6842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-10-07 do dziś
6942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-10-07 do dziś
7042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-10-07 do dziś
7142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-10-07 do dziś
7242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-07 do dziś
7343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-10-07 do dziś
7443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-10-07 do dziś
7543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-10-07 do dziś
7643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-10-07 do dziś
7743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-10-07 do dziś
7843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-10-07 do dziś
7943 31 Z TYNKOWANIE2010-10-07 do dziś
8043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-10-07 do dziś
8143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-10-07 do dziś
8243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-10-07 do dziś
8343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-10-07 do dziś
8443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-10-07 do dziś
8543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-07 do dziś
8645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-10-07 do dziś
8745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-07 do dziś
8845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-07 do dziś
8945 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-07 do dziś
9045 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-07 do dziś
9146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-10-07 do dziś
9246 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2008 okres 03.07.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
2data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
4data złożenia 23.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-14 do dziś
5data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
7data złożenia 04.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
8data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
9data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
10data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.07.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-09-14 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.07.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-09-14 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów